Finans

Kickbacks till livbolagen fortsätter öka

Under 2019 ökade de svenska livbolagens ”kickbacks” från värdepappersfondbolagen med 450 miljoner kronor, visar statistik från Finansinspektionen. 

Publicerad 2021-01-25

Enligt en sammanställning från Finansinspektionen, som Sak & Liv tagit del av, steg driftsöverskottet i livbolagens fondförsäkringsverksamhet till 7 824 miljoner kronor under 2019, jämfört med 7 374 miljoner kronor under 2018. 

Merparten av överskottet kommer från kick-backs i livbolagens fondförsäkringsverksamhet, alltså den bonus som värdepappersfondsbolagen betalar till försäkringsbolagen för att distribution av fonderna till sina kunder.

Försäkringsbolagen ska varje år lämna en analys av räkenskaperna, aktuarieredogörelsen. Den redogörelsen består bland annat av uppgifter om intäkter och utgifter för deras dödlighetsantagande, sjuklighetsantagande, arvsvinster och driftskostnader.  Under 2017—2019 gav dessa tre poster livbolagen ett nettoöverskott årligen på drygt 11 miljarder kronor.

 

 

 

Platsannonser

Logga in