FinansNyhet

SBAB om talangattraktion: Avgörande som arbetsgivare att lyckas spegla vår insida utåt

talangattraktion inom banktalangattraktion inom bank
Carina Eriksson, Chief Human Resources Officer, CHRO, på SBAB. Foto: SBAB
Publicerad

SBAB har placerat sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna i Europa. Företagets roll i samhället viktigt för att attrahera talanger, säger Carina Eriksson, CHRO på SBAB, till Realtid.

Marlène Sellebråten

För andra året i rad placerar sig SBAB bland Europas bästa arbetsplatser, med en placering på plats 14 i kategoring ”Stora organisationer”. I våras placerade sig SBAB på på en fjärdeplats bland när Sveriges Bästa arbetsplatser utsågs. Att förklara företagets värderingar och kultur är avgörande när det gäller nyarekryteringar, säger Carina Eriksson, Chief Human Resources Officer, CHRO, på SBAB, till Realtid. Utmaningar handlar inte om kandidaternas ålder utna snarare om att de bästa talangerna väljer de bästa arbetsgivarna.

– […] SBAB rekryterar över 100 personer varje år och åldern varierar stort. Det vi ser är att topp-talanger, oavsett ålder, tenderar att välja arbetsplats med omsorg och hur avgörande det blivit för oss som arbetsgivare att lyckas spegla vår insida utåt. Att förklara vårt syfte och vilken typ av arbetsplats vi är men också hur det känns att arbeta här och vilka värderingar vi står för, säger Carina Eriksson, och fortsätter:

– I rekryteringen fokuserar vi i första hand på att hitta kandidater som delar vår attityd, det vill säga som delar våra värderingar.  Vi försöker attrahera personer som är engagerade, som vill utvecklas och hitta nya vägar framåt tillsammans med sina kollegor. Vi ser på anställningen som en gemensam resa. Vi vill inte bara vara kända för att attrahera och rekrytera talanger utan även för att exportera talanger. Att någon lämnar SBAB för en period, för att skaffa sig nya intressanta erfarenheter och sedan kanske kommer tillbaka i en ny roll, ser vi som positivt. Detta försöker vi vara tydliga med när vi rekryterar. Hos oss finns inga hierarkiska ”karriärtrappor” utan vi vill uppmuntra och stötta personens utveckling men personen själv måste vilja framåt.

Annons

”Vi ser på anställningen som en gemensam resa. Vi vill inte bara vara kända för att attrahera och rekrytera talanger utan även för att exportera talanger. Att någon lämnar SBAB för en period, för att skaffa sig nya intressanta erfarenheter och sedan kanske kommer tillbaka i en ny roll, ser vi som positivt. Detta försöker vi vara tydliga med när vi rekryterar.” 

Vilka konsekvenser Coronapandemin haft på talangmarknaden är det för tidigt att säga, enligt Carina Eriksson. Rekryteringsprocessen har däremot anpassats till nuvarande läge och de första intervjuerna sker numera på distans i större utsträckning än tidigare.

Vad gör ni för att bli en attraktiv arbetsgivare?

Annons

– En avgörande framgångsfaktor är att tydligt förmedla vår syn på SBAB:s roll i samhället och hur den genomsyrar verksamheten. Vi är ett syftesdrivet företag som styr verksamheten mot mål för alla intressenters bästa (kunder, samhälle, medarbetare, ägare) genom att vi har hållbarhet och ansvarstagande helt integrerat i verksamheten. Vi är också ett starkt värderingsdrivet företag där våra värderingar lever i vardagen som vår gemensamma attityd med transparens och inkludering i fokus vilket medför att alla fattar egna beslut och driver vår verksamhet framåt med tempo. Ju bättre vi lyckas förmedla detta desto större möjligheter har vi att lyckas attrahera talanger som delar vår syn på världen och som kommer att trivas och utvecklas tillsammans med oss, säger hon.

Talangattraktion, i synnerhet att bli och fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplatshar, har SBAB fastställt som ett för företaget övergripande affärsmål.

– Vi vill att alla våra medarbetare ska tycka att SBAB är en mycket bra arbetsplats. Inom HR har vi därför identifierat ett antal fokusområden som vi arbetar kontinuerligt med men vi är samtidigt tydliga med att detta inte bara är en HR- eller ledningsfråga utan något som vi alla ansvarar för tillsammans. Att se på det som värderingsfrågor fullt ut, som genomsyrar hela bolaget, är en av nycklarna till att vi kommit så långt och konsekvent hamnar högt upp på organisationen Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna i Sverige och Europa. 
Sedan är det viktigt att komma ihåg att en aldrig är klar. Upplevelsen av arbetsplatsen påverkas varje dag och då behöver varje dag också kännas som att en jobbar på en attraktiv arbetsplats. 

Annons

Great Place to Works årliga studie undersöker arbetsplatskulturen för 11,5 miljoner medarbetare i 90 länder. 

Annons