David Aversten
Juridik

"Förlorarna blir de som inte vågar välja"

Det har gått knappt en månad sedan David Aversten blev ny MP på advokatbyrån Delphi. För Realtid Karriär berättar han om hur han ser på sitt jobb och de utmaningar som byrån har framför sig.

Uppdaterad 2016-05-11
Publicerad 2016-05-11

Vad fick dig att ta dig an MP-rollen?

– Chansen och utmaningen att tillsammans med vårt starka team och våra klienter fortsätta utveckla vår affär och se till att vårt erbjudande blir ännu bättre. Det kommer även vara mitt fokus som managing partner.

Hur kommer du leda arbetet på byrån?

– Jag kommer arbeta för att vi ska vara en enhet med gemensamma mål som alla medarbetare arbetar för att nå. Vi har ett starkt team och man ska komma ihåg att managing partner inte leder byrån själv. Mycket av ledningsfunktioner för den dagliga verksamheten ligger hos verksamhetsgruppcheferna och inte minst ansvariga delägare och projektledare i våra klientuppdrag. Dessutom har vi en mycket engagerad partnerkrets och styrelse som deltar i ledningen av firman.

Vad skulle du säga är Delphis styrka jämfört med konkurrenterna?

– Vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet och rådgivning som är anpassad till det är något som jag tror utmärker Delphi som firma och något som vi får höra i utvärderingar från våra klienter. Det faktum att vi i år har blivit utnämnda till Årets advokatbyrå i Regis årliga kvalitets- och branschstudie är också ett kvitto på att vi har nöjda klienter och att klienterna anser att vi gör rätt saker.

Varför är det viktigt för dig att kunna jobba aktivt med klienter vid sidan av?

– Delvis eftersom det är spännande och utvecklande och anledningen till att jag har valt det här yrket, men också för att jag tror att vi lever i en föränderlig värld och jag tror att det är lättare att följa med i utvecklingen om man som managing partner även är aktiv i klientarbetet och rådgivningsrollen. På så sätt har jag automatiskt örat mot marken. Samtidigt är det som managing partner, precis som när man arbetar i rådgivningsrollen, viktigt att inte fastna i detaljerna utan att kunna lyfta blicken och kunna se the bigger picture.

– Att vara managing partner är självklart i sig både viktigt och spännande, men jag tror att både jag personligen och firman vinner på att jag är en managing partner som arbetar aktivt med rådgivning. Tack vare att vi nu har en effektiv organisation så kommer jag att kunna fortsätta arbeta aktivt med klientarbete vid sidan av min roll som managing partner och vi har i partnerkretsen bestämt att det är så vi ska arbeta och det är jag väldigt glad för.

Vilka utmaningar ser du framöver för Delphi?

– Det finns naturligtvis en rad utmaningar framför oss och det är det som gör jobbet så spännande. En viktig utmaning är att rekrytera rätt talanger och att sedan behålla dem. Vår största tillgång är våra anställda och vi lägger mycket tid och kraft på att rekrytera bra personer och att sedan utbilda och utveckla dem. Det har länge varit stor konkurrens om de bästa talangerna, och vi arbetar därför alltid med hur vi uppfattas som arbetsgivare, dels för att kunna rekrytera nya talanger, men även för att de talanger vi har ska trivas, växa och utvecklas.

– Numera står dessutom hela den affärsjuridiska advokatbranschen inför en utmaning i det att intresset för att börja arbeta på affärsjuridisk byrå är mindre än det var för kanske tio år sedan. Detta är något vi diskuterar gemensamt med andra advokatbyråer och vad vi kan göra för att ändra på det, men det gör naturligtvis även att det blir än hårdare konkurrens om de bästa talangerna. Som en del av diskussionen kring talanger och utveckling och modernisering av verksamheten så har vi också sett att vi behöver bli bättre på att locka fler kvinnliga advokater att stanna kvar längre på byrån och att göra den satsning som krävs för att bli och vara delägare. Detta är en utmaning inte bara för vår firma utan för branschen som helhet, men något som vi tar på allvar och arbetar med.

– En annan utmaning är den som de flesta företag står inför idag, nämligen att fortsätta utveckla sina tjänster och sitt arbetssätt för att se till att vi alltid är relevanta och proaktiva i ett samhälle och ett näringsliv där förändring och digitalisering går allt fortare. Vi strävar efter att vara partners till våra klienter snarare än bara leverantörer och då är det viktigt att vi fortsätter vara engagerade, tillgängliga, proaktiva och inte minst kommersiella, och att vi inte fastnar i invanda mönster utan att vi följer med i den snabba utvecklingstakt som är våra klienters verklighet och vardag.

Finns det andra utmaningar?

– Jag tror personligen att vi kommer se fler och fler leverantörer av enklare juridiska tjänster som har fokus på digitaliserade produkter och processer snarare än på riktigt komplex juridik och komplex rådgivning. På sikt tror jag att det kommer innebära en segmentering av den juridiska marknaden där en del av marknaden kommer att bestå av leverantörer som fokuserar på sådana enklare juridiska tjänster med fokus på processer och automatisering, och att en annan del av marknaden kommer att bestå av rådgivare i ordets rätta bemärkelse, med advokater som ger råd i komplexa affärer och komplexa situationer, inte bara tvister utan även avseende särskilt komplexa frågeställningar som kräver en hög grad av specialisering och stor erfarenhet.

– Däremot tror jag att det kommer att bli svårt för de som försöker befinna sig på båda dessa marknader. Även om det rent organisatoriskt kanske kan vara möjligt för samma firma att hantera det så tror jag det blir svårt att vara bäst på båda delarna, i alla fall med någon större trovärdighet. För Delphis del så är vi i partnerkretsen eniga om att vi ska fortsätta att befinna oss i den så kallade high end-delen av marknaden med komplex rådgivning i komplexa situationer. Men jag tror att både vi och många andra advokatbyråer står inför svåra val framöver eftersom jag tror att man kommer behöva välja. Jag tror att det innebär att man kommer behöva välja bort delar som man idag tillhandahåller klienter, kanske bara som en mindre del av ett större erbjudande, men tjänster som man trots allt tillhandahåller som en del av en fullservicelösning.

– Att välja bort uppdrag är svårt för de flesta advokater, men jag tror att detta blir helt avgörande. Vinnarna på framtidens marknad tror jag blir de som vågar välja och klarar att implementera de förändringarna och förlorarna blir de som inte vågar välja, utan försöker vara bäst på allt, säger David Aversten.

Platsannonser

Logga in