"Man ska inte tro att hållbarhet bara är krav som vi ska uppfylla. Det finns också ett växande antal affärer som vi bara kan nå om vi ställer om och erbjuder hållbara produkter och tjänster", säger Handelsbankens nya hållbarhetschef Catharina Belfrage Sahlstrand. Foto: Handelsbanken
Bank

"Finanssektorn är inte längre en mellanhand"

Jurist med mångårig erfarenhet från Mannheimer Swartling tar över som chef för Handelsbankens hållbarhetsarbete.

Uppdaterad 2020-08-21
Publicerad 2020-08-19

Efter sju år på Handelsbanken Debt Capital Market, och nu senast som ansvarig för hållbar affärsutveckling och chef för teamet för hållbar finansiering, tar Catharina Belfrage Sahlstrand över som hållbarhetschef på Handelsbanken. Innan hon kom till Handelsbanken jobbade hon bland annat som senior associate på Mannheimer Swartling.

Handelsbanken utnämndes tidigare i år till branschens mest hållbara bank enligt en varumärkesstudie från Sustainable Brand Index. På andra plats kom Nordea och på tredje plats Swedbank. 

Vilka förväntningar har du på ditt nya jobb när du tillträder i september?
– Syftet och målsättningen med vårt hållbarhetsarbete är att skapa nytta för våra kunder, gynna vår affär, bibehålla en låg risknivå och gagna samhället och kommande generationer. Med det som utgångspunkt har jag stora förväntningar på vad vi som bank både bör och kan åstadkomma. Vår affärsmodell är erkänt hållbar, men samtidigt verkar vi i en värld med stora hållbarhetsutmaningar som kräver att vi fortsätter att utvecklas. 

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta vidare med de långsiktiga strategier som har påbörjats för att hitta ett sätt för Handelsbanken att anpassa sig och bidra när världen allt mer ställer om till en hållbar utveckling.  

Finns det något särskilt du ser som avgörande för att banken ska nå framgång i sitt hållbarhetsarbete? 
– Vi har ju ett bra utgångsläge med många medarbetare på banken som har en fantastisk expertkunskap inom hållbarhetsområdet. Men om ska vi lyckas med våra ambitioner att vara bäst i branschen och bedriva en verksamhet där hållbarhet genomsyrar allt vi gör – ja, då måste alla i banken känna sig inkluderade i hållbarhetsarbetet. Dit kan vi bara nå med kunskap och förståelse i hela banken för varför det är viktigt för affären och genom att bejaka kontorens egna initiativ. Det är något jag kommer att arbeta för att uppnå.

Vilken ser du som den viktigaste hållbarhetsfrågan för banken framöver?
– Jag tycker inte man ska rangordna hållbarhetsfrågor. Tittar vi på de Globala hållbarhetsmålen så beskrivs de som integrerade och odelbara. Viktiga hållbarhetsfrågor som ändå kan nämnas är sociala och ekonomiska frågor som att bekämpa fattigdom, rätt till utbildning, jämställdhet och anti-korruption. Sen tror jag att klimatfrågan på många sätt kommer att dominera och väga tungt, både i vårt och andra aktörers arbete. Ett antal internationella överenskommelser och initiativ inte minst från EU skapar höga förväntningar på finansbranschen inom miljö- och klimatområdet. 

Vad får de här klimatrelaterade kraven för betydelse för banken, mer konkret?
– De ställer bland annat krav på oss som bank att öka transparensen kring vad vi finansierar. De skapar också drivkrafter för banker att finansiera och investera i företag som kan och vill vara en del av en hållbar, och lönsam, ekonomi. Vi måste också, helt i linje med vår restriktiva inställning till risk, förstå och agera på att klimatriskerna inte fullt ut är prissatta i samhället idag. 

– Man ska inte tro att hållbarhet bara är krav som vi ska uppfylla. Det finns också ett växande antal affärer som vi bara kan nå om vi ställer om och erbjuder hållbara produkter och tjänster. Bland framtidens vinnare finns de företag som arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser, hittar metoder för ökad koldioxidbindning, eller tar fram lösningar för hur samhället ska anpassa sig till de klimatförändringar som är ofrånkomliga.

Business and Biodiversity Sweden är ett affärsnätverk för storföretag och branschorganisationer som vill arbeta med biologisk mångfald och utveckla hållbara affärsmodeller. Handelsbanken är som enda bank hittills nybliven medlem tillsammans med SCA och Jernkontoret.

– Vi tror att Business and Biodiversity Sweden är rätt forum för att bedriva ett gemensamt arbete inom näringslivet och även för oss att lyfta finansieringsperspektivet in i samtalet. Sedan vill vi utöka vår egen förståelse, sprida medvetenhet i finansbranschen och kunna stötta våra kunder i dessa frågor. Vi vill också delta i arbetet gällande hur näringslivet ska kunna mäta sin positiva och negativa påverkan på biologisk mångfald. Det är en viktig hörnsten för att kunna följa upp och finansiera investeringar, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

Handelsbanken vill stötta sina kunder i att ta ekologiskt ansvar och minska sina hållbarhetsrisker, genom att understryka vikten av hållbarhetsarbete.
– Hållbarhetsfrågan är strategiskt viktig för oss i allt vårt arbete. Finanssektorn är inte längre en mellanhand utan behöver vara drivande i förändringsarbetet. På samma sätt som med klimatfrågorna kan ett finansierings- och riskfokus förstärka arbetet för biologisk mångfald, ansvarsfull markanvändning, ekosystemtjänster och motståndskraft. De bolag som jobbar medvetet får en hävstångseffekt som förhoppningsvis bidrar till att sprida goda exempel.

Utöver jobbet på Handelsbanken är Catharina Belfrage Sahlstrand även styrelseledamot i Optimizer Foundation, en impactinvesterare med fokus på start up-företag som bidrar med lösningar på sociala problem, med fokus på tillväxtmarknader, hälsa och utbildning. Hon är också en av medgrundarna till Om Politik, en ideell organisation som främjar och underlättar engagemang i partipolitik och demokratins funktioner.

I korthet

Namn: Catharina Belfrage Sahlstrand
Bakgrund: Jurist med mångårig erfarenhet från Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Bor: Lidingö
Familj: Make och två söner  
Intressen: Sedan barnsben; småkryp. Jag kan varmt rekommendera Anne Sverdrup-Thygesons bok Insekternas planet. För den egna trädgården började det med ett bihotell och slutade i ett fullt fokus på biologisk mångfald i microformat.

Platsannonser