FinansNyhet

Bankanställd? Här kan du benchmarka din lön     

Jämför din lön med medellönen för olika befattningar och regioner.
Publicerad

Banksektorns löner ligger 4.000 kronor över medellönen för ekonomer och i Stockholm är löneläget ytterligare cirka 5.000 kronor högre. Realtid har listan. 

Rakel Lennartsson

Civilekonomernas stora lönekartläggning bygger på uppgifter från 11.000 medlemmar. Realtid har tagit del av statistik som jämför lönenivån i banksektorn, dels mellan olika titlar, dels mellan olika regioner.

Medellönen för bankanställda är 56.998 kronor i månaden, runt 4.000 kronor högre än medellönen för ekonomer i allmänhet, som ligger på 52.911 kronor i månaden.

Banksektorn utmärks av stor lönespridning bland ekonomerna, å ena sidan många chefsbefattningar i den övre delen av lönespannet, å andra sidan privatekonomiska rådgivare i den nedre delen.

Annons

Löner i banksektorn, medellöner för olika befattningar

Anställd i Bank

Medellön 56 998, Medianlön 50 792

Medellön för olika titlar    

·         Försäljningschef 125 620

·         Enhetschef 83 824

·         Kreditchef 83 246

·         Marknadschef 83 195

·         CFO 81 848

·         Key Account Manager 75 471

·         Kontorschef 73 067

·         Produktchef/PR manager 72 323

·         Ekonomichef 70 583

·         Avdelningschef 67 816

·         Privatrådgivare 34 399

Anställd i bank med personalansvar

·         Medellön 83 415

·         Försäljningschef 125 620

·         CFO 87 357

·         Marknadschef 85 834

·         Kreditchef 84 696

Bank – Ingångslön för de som examinerades 2017

Medellön 27 986, Medianlön 28 000

Löner i banksektorn, medellöner för olika regioner

Anställd i Bank Stockholm

Samtliga: Medellön 61 992, Medianlön 55 362

·         Kreditchef 101 258

·         CFO 87 687

·         Key Account Manager 84 251

·         Enhetschef 83 824

·         Kontorschef 78 349

·         Avdelningschef 76 221

·         Produktchef/PR Manager 72 323

·         Privatrådgivare 36 674

Anställd i bank i Göteborg

·         Medellön 45 940

·         Främst två titlar företagsrådgivare (43 789) och privatrådgivare (31 837)

Anställd i bank, Malmö-Lund

·         Medellön 51 208

Främst företagsrådgivare (43 910)

Anställd i Bank medellön för olika regioner

·         Malmö-Lund 51 208

·         Mellersta 45 192

·         Norra 56 445, förklaras bl.a. av kontorschefer med medellön 65 502

·         Storgöteborg 45 940  

·         Södra exkl. Malmö-Göteborg 48 097

Annons