Börs

Karnov Group noteras på Stockholmsbörsen

Karnov Group ansöker om börsnotering på Nasdaq Stockholm. Bland annat Fjärde AP-fonden har gått med på att förvärva aktier i erbjudandet.

Publicerad 2019-03-21

Karnov group meddelar att man avser att noteras på Stockholmsbörsens för att ”stärka bolagets profil och varumärke gentemot investerare och kunder, samt öka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner i ledningen”.

Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind AS har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 607 miljoner kronor.

– Vi är tacksamma för våra kunders lojalitet och tilltro till Karnov som samarbetspartner och vi strävar efter att belöna denna lojalitet genom att fortsätta investera i vårt produktutbud för att ytterligare förbättra våra kunders produktivitet. Noteringen är ett spännande steg för Karnov och dess exceptionella medarbetare. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit och jag ser fram emot en spännande framtid för verksamheten, säger Flemming Breinholt, vd för Karnov.

Erbjudandet förväntas omfatta befintliga aktier i bolaget som erbjuds av säljande aktieägare och nya aktier som emitteras av bolaget. Karnov avser att använda nettolikviden till att positionera bolaget för framtida tillväxt, återbetala befintliga skulder och därigenom anpassa skuldsättningsgraden till Karnovs finansiella mål avseende kapitalstruktur samt genomföra förändringar i kapitalstrukturen genom förvärv av dotterbolagsaktier.

Aktierna i erbjudandet ska, enligt pressmeddelandet, erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in