Lee Wermelin, ordförande Civilekonomerna och Sofia Larsen, ordförande Jusek.
M&A

Jusek och Civilekonomerna slår ihop sina påsar

Förbundsstyrelserna i Jusek och Civilekonomerna vill bilda ett nytt fackförbund som ska organisera de båda Sacoförbundens medlemskategorier. Det nya förbundet kommer samla över 130 000 medlemmar och blir därmed Sveriges åttonde största fackliga organisation.

Uppdaterad 2018-10-24
Publicerad 2018-10-24

– Omvärlden och våra medlemmars behov förändras snabbt. Genom att bilda ett nytt förbund samlar vi kraften i våra organisationer. Tillsammans blir vi näst största förbund i Saco och en stark röst för våra medlemsgrupper. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa verklig medlemsnytta, säger Sofia Larsen, Juseks ordförande.

Akademikerförbunden Jusek och Civilekonomerna tillhör redan i dag de större Sacoförbunden.

Jusek organiserar jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare och samlar närmare 90 000 medlemmar. Civilekonomerna organiserar ekonomer och har omkring 44 000 medlemmar.

Ett nytt förbund skulle därmed representera över 130 000 medlemmar, i både privat och offentlig sektor.

“De båda förbundsstyrelserna har nu fattat inriktningsbeslut om att verka för att bilda ett nytt, gemensamt förbund för de akademikergrupper Jusek och Civilekonomerna organiserar”, skriver de båda förbunden i ett gemensamt pressmeddelande.

– Civilekonomerna och Jusek delar värdegrund och facklig ideologi. Ett nytt förbund skapar en unik möjlighet att åstadkomma medlemsnytta, innovation och inflytande på riktigt, säger Lee Wermelin, Civilekonomernas ordförande.

Det inriktningsbeslut som förbundsstyrelserna har fattat ska nu beredas vidare gemensamt och presenteras för respektive fullmäktige, förbundens högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsernas ambition är att den nya organisationen ska kunna bildas före 2019 års utgång.

Platsannonser

Logga in