Finans

"Jag visste inte vad Lowell var när de först pratade med mig"

Johan Agerman, ny vd på kredithanteringsbolaget Lowell Norden sedan den 1 mars, vill skapa tydlighet i ledarskapet efter olika strukturella förändringar för bolaget. 

 

Uppdaterad 2019-04-11
Publicerad 2019-04-09
Johan
Agerman.

Största prioriteringar i ditt nya jobb?
– Jag måste lära mig branschen och förstå vad jag kan bidra med, förstå kunderna och lära känna människorna internt också.

Strategisk färdriktning?
– När man tänker på hur snabbt kunderna blir digitala och vilka förväntningar de har, att då kunna möta dem i ögonhöjd och på ett bra sätt så att det blir enkelt att bli kund hos oss är jätteviktigt.

– Några av våra kunder lever i kraftigt reglerade världar. Att förstå hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem så att de outsourcar eller jobbar med oss på rätt sätt i rätt område är en annan prioritet, där handlar det bland annat om att stödja interna processer.

Vad innebär det rent konkret?
– Att göra det enkelt att hantera sin skuld och engagemang på ett enkelt och smidigt sätt. Vi ska också vara enkla och effektiva att ha att göra med. Vi har en kunskapsmassa och förstå hur vi kan använda den för att göra klienterna klokare i sitt beslutsfattande, det är en viktig fråga.

– Vi är i en del av finansbranschen där man jobbar mycket med data, förstå och analysera den. Att paketera det på ett bra sätt är ytterligare ett bra ben att stå på.

Utmaningar och risker framöver för Lowell Norden?
– Våra klienter har stora regelmässiga utmaningar, att förstå och antecipera de reglerna och ha en dialog proaktivt så att vi kan hjälpa dem är viktigt. Att vara agila och framåt måste vara en utmaning för oss.

– I finanssektorn finns generellt IFRS-reglerna som kommer, solvens 2 och Basel 4 och allt vad de innebär som styr banker och försäkringsbolag. Dessutom kommer det som inte är specifikt till finanssektorn som till exempel GDPR.

Något annat som du tycker är viktigt för dig?
– Lowell Norden har varit delar av Lindorff och Intrum, de kommer från olika håll och de har varit i andra processer… och nu ska man in i Lowell. En sådan karusell kan göra vilken medarbetare som helst yr i mössan. Att skapa tydlighet i ledarskapet och kommunikation och ha ungefär samma strategi i mer än ett kvartal tror jag skulle vara väldigt skönt.

– Jag vill gärna jobba med teamet och skapa en bra och tydlig målbild kring vad ska vi bli tillsammans och hur hänger det ihop på ett bra sätt med Lowell globalt, Det skulle jag säga är ett av mina absolut viktigaste uppdrag.

– Jag visste inte vad Lowell var när de först pratade med mig.

Vilka erfarenheter tar du med dig från försäkringsbranschen?
– Det är en bransch som liksom bank och försäkring präglas mycket av data och av människor. Likheter med försäkring om det gäller till exempel skadeärende är det kunder som är i någon form av utmaning eller problem och då gäller det att kunna ställa sig i deras skor och prata med dem i ögonhöjd, man måste ha en bra dialog. Det är en av de stora och viktiga frågorna. Är man bra på det tror jag man blir framgångsrik.


Hur skulle du vilja beskriva Lowell lite kortfattat?
– James Cornell startade bolaget 2004, en driven entreprenör med hög etisk standard. Lowell Norden-tillgångarna köptes i samband med att Lindorff och Intrum var tvungna att sälja verksamheter i Norden och Estland för att de skulle få godkänt av EU för sin sammanslagning.

Fotnot: Lowell Nordic hette tidigare Lindorff Sverige, och erbjuder tjänster inom kredithantering, inklusive fakturering, inkassotjänster och köp av fordringar.

 

Platsannonser