Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet
Juridik

”Jag är inte nöjd, men stolt”

Anne Ramberg skriver sin tjugonde och sista verksamhetsberättelse om vad hon, gemensamt med sina kollegor, har åstadkommit under hennes period som generalsekreterare för Advokatsamfundet.

Publicerad 2019-03-19

Till sommaren lämnar Anne Ramberg sin post som generalsekreterare för Advokatsamfundet. Hon ersätts av Mia Edwall Insulander. I verksamhetsberättelsen för 2018 skriver Anne Ramberg om vad som hände med de frågor och projekt som hon adresserade om i sin första verksamhetsberättelse år 2000.

Anne Ramberg jämför genomgående fjolåret med hennes första verksamhetsår.

Vid millennieskiftet var antalet ledamöter 3635 och antalet biträdande jurister uppgick till 1075. I dag har antalet advokater nästan fördubblats och uppgår till 6 000 och antalet biträdande jurister har mer än fördubblats till 2 439. 

I dag finns det totalt 1959 advokatbyråer, varav 1249 är enmansbyråer. För tjugo år sedan fanns det 1626 byråer, varav ungefär 1000 var enmansbyråer.

Även omsättningen och lönsamheten har varit mycket stark. År 2000 omsatte advokatbyråerna 7,7 miljarder kronor exklusive moms. I dag har omsättningen ökat med hela 253 procent till 19,5 miljarder kronor exklusive moms. 

Det framgår även att de tjugofem största byråerna svarade för hälften av denna omsättning. 

Vidare skriver Anne Ramberg att andelen kvinnor i kåren för tjugo år sedan endast var 15 procent, att jämföra med dagens 32 procent. Då uppgick andelen kvinnliga biträdande jurister till 30 procent, att jämföra med dagens 58 procent.  Hon noterar även att mer än hälften av de antagna ledamöterna i fjol var kvinnor.

När det gäller kvinnliga delägare på den tjugo största byråerna är andelen fortfarande låg, skriver Anne Ramberg men noterar att det stiger dock för varje år som går. Förra året uppgick de kvinnliga delägarna till 20 procent. Antalet storbyråer där kvinnor representerar mer än 30 procent av delägarna har ökat kraftig under året. I dag är det 17 advokatbyråer jämfört med elva året innan.

Omsättningen för Advokatsamfundet har under tjugo år ökat från cirka 58 miljoner kronor till 124 miljoner kronor förra året. 

Hon skriver även att Advokatsamfundet har under dessa tjugo år satsat mycket på att värna om etik och professionalism. Bland annat har nya vägledande regler om god advokatsed trätt i kraft år 2009. Samtidigt har antalet disciplinanmälningar sjunkit från 604 till 478 under tjugo år, trots att de verksamma advokaterna och biträdande juristerna i det närmaste fördubblats. 

En konsumenttvistnämnd inrättades även 2016 där klienter och konsumenter har möjlighet att få krav mot en advokat eller byrå prövat. År 2018 prövade nämnden 62 ärenden i sak som alla handlade om nedsättning av arvode. 

Anne Ramberg berättar även hur hon i ett av sina första beslut som generalsekreterare avskaffade den ”otidsenliga” stämpelklockan som ”till min stora förvåning” fanns på kansliet. Detta var dock inte populärt ”i alla läger”.

”Argumenten som anfördes till stöd för varför den skulle vara kvar befäste min inställning att den skulle bort”, skriver hon i verksamhetsberättelsen.

Anne Ramberg avslutar sin skrift med att konstatera att hon och hennes kollegor har verkat för de mål som hon identifierade och även uppnått flera av dessa mål.

”Jag är inte nöjd, men stolt över det vi gemensamt har åstadkommit”. 

Platsannonser

Logga in