FinansNyhet

”Jag antar att samfundet inte skiljer sig från andra organisationer”

Publicerad

Magnus Lindsten, ordförande för Advokatsamfundets södra avdelning, säger till Realtid att han inte betraktar striden i Advokatsamfundet som en ordförandestrid utan snarare som ett uttryck för demokratiska spelregler. Däremot vill han inte kommentera årsmötet som ägde rum nyligen.

Miriam Istner-Byman

För två veckor sedan ägde Advokatsamfundets årsmöte för den södra avdelningen rum.

Realtid.se har enligt källor fått uppgifter om att vissa frågor som avhandlades väckte starka känslor, men detta är inte något som ordföranden för södra avdelningen, Magnus Lindsten, vill kommentera.

– Det som behandlades på årsmötet är inte offentligt utan det är bara avdelningens medlemmar som har tillträde till årsmötet. Detta innebär att jag inte kan uttala mig om vilka frågor som behandlades då.

Vad anser du om den konflikt som har blossat upp inom Advokatsamfundet?

– Jag ser inte det som en ordförandestrid utan snarare som ett uttryck för demokratins spelregler. I en demokratisk organisation är det naturligt att det presenteras olika kandidater. Sedan är det upp till fullmäktigeledamöterna att välja ordförande på fullmäktigemötet i juni.

Anser du att Advokatsamfundet är transparent?

– Jag anser att Advokatsamfundet har den insyn som följer i en demokratisk organisation, men har inga synpunkter på transparensen inom organisationen. Jag antar att Advokatsamfundet inte skiljer sig från andra organisationer.

Annons