"Vårt nya italienska samriskbolag är under uppbyggnad och volymerna där är inte riktigt så höga som vi hade förväntat", säger Thomas Moss, ansvarig för affärsstyrning och investerarrelationer på Intrum.
"Vårt nya italienska samriskbolag är under uppbyggnad och volymerna där är inte riktigt så höga som vi hade förväntat", säger Thomas Moss, ansvarig för affärsstyrning och investerarrelationer på Intrum.
Finans

Italien bidrar till Intrums marginaldipp

Kredithanteringsbolaget Intrum minskade verksamhetsmarginalen inom kredithantering under det första kvartalet. Svagheter i Italien och även Spanien bidrar. Problemen är tillfälliga, intygar Thomas Moss, ansvarig för affärsstyrning och investerarrelationer på Intrum för Realtid.

Publicerad 2019-04-26

– Vi är nöjda med resultatet. Dessutom med att Italien levererar som helhet, det har lite svaghet med CMS-marginal [Credit Management Services, kredithantering, red:s anmärkn].

– Vi har en del utmaningar i Spanien och har lite mer arbete kvar i Italien med att få den nya affären [partnerskap med italienska Intesa Sanpaolo] i full fart. Men övergripande är det en bra rapport som vi är nöjda med och vi är på god väg mot våra mål 2020.

Intrum har finansiella mål för 2020 som inkluderar vinst per aktie, nettoskuldsättning och portföljavkastning. Bolaget har inget mål för marginalen inom kredithantering, men Moss säger att det skulle underlätta om marginalen kommer närmare 30 procent snarare än nuvarande närmare 20 procent för att Intrum ska kunna nå sina finansiella mål.

Hur ser du på marginalen för kredithantering under resten av året?

– Den var lite svagare än vad vi skulle önska men vi ser det väldigt mycket som en tillfällig effekt. Vårt nya italienska samriskbolag är under uppbyggnad och volymerna där är inte riktigt så höga som vi hade förväntat. Eftersom det är en så stor verksamhet har det en negativ effekt för koncernens CMS-marginal men i takt med att volymerna stiger förväntar vi oss att marginalen kommer att stiga för resten av året. Det här innebär en liten besvikelse i kvartalet men vi ser det mer som en tillfällig effekt snarare än fundamentala problem.

Intrums justerade verksamhetsmarginal inom kredithantering sjönk under det första kvartalet till 22 procent från 25 procent under motsvarande period i fjol.

Intrums justerade rörelsevinst för det första kvartalet om 1 350 miljoner kronor var i linje med förväntan enligt Bloombergs analytierenkät som Nyhetsbyrån Direkt refererar till. Nettoomsättningen på 3 752 miljoner kronor var högre än väntade 3 536 miljoner kronor.
 

Platsannonser