Annons

Annons

mikael_ericson_534.jpg

Mikael Ericson, vd och koncernchef Intrum.

Intrum uppdaterar finansiella mål

Intrum har som målsättning att öka vinst per aktie med minst 75 procent till år 2020 jämfört med 2016 års nivå.

I dag presenterar Intrum nya finansiella mål efter sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff samt avyttring av viss verksamhet.

Bland annat talar Intrum om en målsättning att öka vinst per aktie med minst 75  procent till år 2020 jämfört med 2016 års nivå, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 15  procent och en EPS (vinst per aktie) om cirka 35 kronor för år 2020.

Intrum skriver även att bolaget har som målsättning att öka det bokförda värdet på sina portföljer avsevärt under de kommande åren och samtidigt nå en avkastning på det bokförda portföljvärdet om minst 13 procent per år. "Avkastningsmålet är på skuldfri basis och innebär en mycket god riskjusterad tillväxt i aktieägarvärde”, skriver Intrum i pressmeddelandet.

Annons

Annons

En annan målsättning som Intrum har är att bibehålla en skuldsättning om mellan 2,5-3,5x framöver, "ett intervall som återspeglar Intrums starka kassaflödesgenerering, låga riskprofil från en diversifierad och balanserad affärsmodell, samt de starka framutsikterna och pipelinen inom portföljinvesteringar, BPO-kontrakt och bolagsförvärv".

Vidare skriver Intrum att "Intrums styrelse avser att årligen att föreslå en utdelning eller motsvarande till aktieägarna som över tiden uppgår till minst hälften av årets resultat efter skatt. Beslut om utdelning kommer att ta hänsyn till uppskattningar av framtida intäktstillväxt, finansiell ställning, kapitalbehov och affärsstatus i allmänhet".

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons