MarknaderNyhet

Intrum ökade vinsten mer än väntat – höjer utdelningen

Publicerad
Uppdaterad

Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar såväl högre intäkter som en högre vinst än vad analytikerna förväntat sig. Styrelsen föreslår höjd utdelning.  

Finwire

Omsättningen sjönk 4,7 procent till 4 870 miljoner kronor (5 109). Utfallet kan jämföras med bolaget analytikerkonsensus som låg på 4 680.

Rörelseresultatet blev 2 040 miljoner kronor (1 200), väntat rörelseresultat var 1 825. Rörelsemarginalen var 41,9 procent (23,5). 

Justerat rörelseresultat uppgick till 2 355 miljoner kronor (1 611), väntat var 1 856, med en justerad rörelsemarginal på 48,4 procent (31,5). 

Annons

Resultat per aktie hamnade på 8,98 kronor (3,40). Justerat resultat per aktie blev 10,55 kronor (6,02). 

I utdelning föreslås 13,5 kronor (12,00). Väntat var 13,25.

–Blickar fram emot 2022 och det mycket gynnsamma marknadsläget ser jag potentialen för ytterligare tillväxt och lönsamhetsförbättringar, vilket också frigörs av ONE Intrum
transformationsprogrammet som kommer gynna oss i att fortsatt leverera mot våra finansiella mål, skriver vd Anders Engdahl i rapporten. 

Annons

Han skriver att bolaget fortsätter att spå en normalisering av CMS-segmentet. Inom Strategiska marknader är bolaget redo att dra fördel av de breda möjligheter som man nu ser efter pandemin. Särskilt fokus riktas här på UtP samt små och medelstora företagsexponeringar. 

För segmentet Portföljinvesteringar förväntar sig Intrum ett resultat i linje med genomsnitten före pandemin.

–År 2022 bör vi också se en återgång till ett normalt säsongsmönster med ett relativt svagare första och tredje kvartal och starkare andra och fjärde kvartal. Våra två huvudprioriteringar förblir oförändrade för 2022 – fortsatt genomförande av ONE Intrum transformationen och organisk tillväxt, skriver Intrum-chefen. 

Annons
Annons