Finanspolitik

Ingves vill ha digital betaluninion

Alla ska ha tillgång till statliga pengar i både fysisk form och digital form, och självklart även kunna betala med dem. Det skriver riksbankschefen Stefan Ingves i en debattartikel i Aftonbladet och efterlyser en nordisk digital betalunion.

Uppdaterad 2019-11-05
Publicerad 2019-11-05

Stefan Ingves fastslår att statliga pengar behövs. Och i dag är kontanter enda möjligheten för allmänheten att hålla och betala med riskfria statliga pengar.

"Därför är det viktigt att agera nu för att säkerställa att det både finns och går att betala med kontanter överallt i landet. Det är Sveriges riksdag som har befogenheten att stifta lag för att säkerställa kontanternas framtid och det arbetet brådskar", skriver han.

Stefan Ingves tillägger dock att de flesta troligen kommer att föredra digital lösningar framför kontanta betalningar, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

"Om allmänheten ska ha möjligheten att betala med statliga pengar - i den form de föredrar - så behöver Sverige också statliga digitala pengar, e-kronor", skriver han.

Han noterar att även frågan om e-kronans framtid är något riksdagen behöver fatta beslut om.

"Jag anser att en ny lagstiftning bör ge e-kronan samma status som kontanter, gillt betalningsmedel. För att e-kronan ska vara användbar behöver den också tillgodose nya förväntningar på ett modernt betalningsmedel, såsom att kunna göra betalningar dygnet runt under årets alla dagar och att hela betalningen är slutförd inom någon sekund", skriver Stefan Ingves.

Han skriver vidare att Libra-projektet visar behovet av bättre utlandsbetalningar, och att det på sikt borde vara möjligt att göra billiga och sekundsnabba betalningar dygnet runt mellan olika världsvalutor.

"Tillsammans med våra grannländer i Norden och Baltikum skulle vi kunna gå före och skapa en digital betalunion. Om vi skulle lyckas med det kan vi bli ett föredöme också för andra i världen", skriver riksbankschefen.

Platsannonser