Finans Nyhet

Ingen räntehöjning i sikte

Publicerad

Riksbankens räntehöjning har skjutits på framtiden. Den slutsatsen drar ränteanalytiker efter riksbankschefens tal inför nästa veckas räntebeslut.

Inflationen blev något lägre än Riksbanken förutsåg i december, förklarade riksbankschefen Lars Heikensten när han talade i Sala på fredagen. Talet var det sista med penningpolitiskt innehåll från Riksbankens styrande direktion inför nästa veckas beslut om styrräntan.

Riksbanken har de senaste månaderna understrukit att konjunkturen är på väg uppåt och att inflationstrycket ökar. ”Det talar för att reporäntan kommer att behöva höjas”, har varit en vanlig formulering. Men när Heikensten talade i Sala undvek han det uttrycket. Det antyder att en räntehöjning knappast ligger i korten under den närmaste tiden.

De flesta spår att reporäntan ligger kvar på rekordlåga 2,0 procent till efter sommaren. Heikenstens tal flyttade möjligen den tidpunkten ännu längre in i framtiden.

Annons

– Man kan tolka det här som att en oförändrad ränta kan vara motiverad om vi får en svagare inflation, säger Claes Måhlén, räntebedömare på Handelsbanken.

I stället underströk Heikensten i sitt tal att bilden som Riksbanken gav i inflationsrapporten i december står sig i stora drag.

”Det är möjligt att det finns anledning att vara något mindre optimistisk om euroområdet då nyinkommen statistik visar en splittrad bild av konjunkturutvecklingen där. I USA förefaller den ekonomiska utvecklingen däremot vara fortsatt stark”, sade Heikensten.

Annons

Räntemarknadens analytiker har inte väntat sig någon räntehöjning vid Riksbankens möte i nästa vecka.

Samtidigt har det i debatten funnits krav på att banken rentav skulle sänka räntan ytterligare. Men Heikensten gjorde klart att sänkningar av räntan inte heller är på gång. Han pekade i sitt tal på riskerna med hushållens växande skulder, höga bostadspriser och att konjunkturen är på väg upp. De synpunkterna sågs av marknaden som klara tecken på att det inte blir någon räntesänkning även om inflationen är mycket låg.

– Delar av det här talet kan man se som Heikenstens förklaring till varför man inte kan sänka räntan ytterligare, säger Måhlén som räknar med att en räntehöjning kommer under andra halvåret i år.

Annons

TT

Annons