Annons

Annons

Införandet av Mifid2 dröjer

EU ger marknadsaktörer och myndigheter respit om genomförandet av direktivet om marknader för finansiella instrument, Mifid2. Men uppskovet ska knappast tolkas som minskad regeliver, anser kritiker.

Planen var att Mifid2 skulle slå ner i början av 2017 som ett "Big Bang".

Men de nya regler för värdepappersinstitut, börser och andra handelsplatser för finansiella instrument EU har beslutat om innebär "exceptionella tekniska implementeringsutmaningar", enligt EU kommissionen.

Därför skjuter den upp deadlinen för genomförandet av direktivet på framtiden och ger de påverkade aktörerna ett års andrum.

Annons

Annons

Den nya implementeringstiden för regelpaketet blir först 3 januari 2018.

Förslaget kräver omfattande ny teknisk infrastruktur för att fungera, konstaterar EU-kommissionen i sin förklaring till uppskovet.

Bland annat ska EU:s värdepapper och marknads-myndighet (ESMA) klara samla in data om 15 miljoner olika instrument från runt 300 handelsgolv.

Det har ESMA konstaterat att myndigheterna och marknadsaktörer i medlemsländer inte skulle ha kapacitet att bistå myndigheten med till 3 januari 2017.

– Det är därför vi ger folk ytterligare ett år på sig att ordentligt klara av de nödvändiga anpassningarna, säger EU-kommissionären Jonathan Hill, ansvarig för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, i ett pressmeddelande.

Mifid2 togs fram efter lärdomar från finanskrisen. Bland annat innehåller direktivet regler om högfrekvenshandel (HFT), transparens och övervakning av finansmarknader och villkor för konkurrensen inom handeln med finansiella instrument.

Regelpaketet har delvis varit omstritt. Utöver kritik om att ursprungsplanerna var logistiskt omöjliga har invändningar gjorts mot utformningen.

– Den här fördröjningen av implementeringen ska inte betraktas som minskad regleringsiver, sade den den konservative EU-parlamentarikern och Mifid2-kritikern Kay Sinburne i ett tal om fördröjningen.

Hon är bland annat kritisk till att Mifid2 kommer att träffa fler mindre aktörer än de tidigare reglerna i Mifid1.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons