FinansNyhet

Inflationstakten 2,5 procent i april

Publicerad

Uppgången i inflationstakten förklaras främst av att priserna sjönk kraftigt vid samma tidpunkt föregående år. Månadsförändringen från mars till april var 0,3 procent.

Realtid.se

Inflationstakten i mars var 1,9 procent.

– Det har nu gått ett år sedan pandemin tydligt påverkade priserna. De kraftiga prisfallen i april i fjol påverkar nu inflationen uppåt, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, i en presskommentar.

I april 2020 syntes konsekvenser av pandemin då priser på bland annat drivmedel, el, kläder, logi och gym sjönk kraftigt. Inflationen föll då till minus 0,4 procent. 

Annons

Inflationstakten påverkades av prisuppgångar inom transport, där främst drivmedel steg i pris. Boendekostnaderna ökade, till största del beroende på att elpriserna låg på en betydligt högre nivå i april i år än vid samma tidpunkt förra året. 

Priserna på kläder och skor brukar säsongsmässigt gå upp i april, men gick i stället ned samma period föregående år, vilket påverkade inflationstakten positivt i april 2021. Diverse varor tjänster påverkade också inflationstakten uppåt. Inom gruppen rekreation och kultur bidrog övriga fritidsvaror uppåt, där produkter såsom friluftsartiklar ingår, medan audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning motverkade den positiva prisutvecklingen.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,7 procent i april, vilket är en ökning jämfört med mars då den var 1,4 procent.

Annons

 

Annons