Finans Nyhet

Ilija Batljan Invest skjuter upp räntebetalningar

Taggar i artikeln

Ilija Batljan SBB
Ilija Batljan. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Mot bakgrund av det beslut som ska fattas vid SBB:s bolagsstämma den 14 juni, har IB Invest beslutat att tillfälligt skjuta upp räntebetalningarna under hybridlånet med start från och med ränteförfallodagen den 15 juni.

Realtid.se

Ilija Batljan Invests mest betydelsefulla innehav är SBB, där IB Invest är den en enskilt största ägaren med en total ägarandel motsvarande cirka 18,4 procent och 4,8 procent av rösterna respektive kapitalet i SBB.

Den 8 maj meddelade SBB sin avsikt att skjuta upp utbetalningen av den redan beslutade vinstutdelningen till att infalla senast inför årsstämman 2024.  Den tidigare beslutade vinstutdelningen till stamaktieägarna uppgår till 1,44 kronor per A- och B-aktie med månadsvis utbetalning, samt 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning. SBB har kallat till extra bolagsstämma den 14 juni för att ge styrelsen i SBB möjligheten att senarelägga tidpunkterna för utbetalning av utdelningen.

Utdelningen från SBB är en viktig komponent för bolagets totala intjäning. IB Invest har bland annat ett hybridlån med evig löptid med ränteförfallodagar den 15 mars, 15 juni, 15 september, samt 15 december årligen. Enligt villkoren för hybridlånet förbehåller sig bolaget rätten att ensidigt fatta beslut om att skjuta upp enskilda eller flera räntebetalningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

IB Invest kommer att meddela när räntebetalningarna förväntas att återupptas, men kommer inte heller att ge några ytterligare meddelanden huruvida fler räntebetalningar skjuts upp efter den 15 juni.

 

Annons