Karriär & ledarskapNyhet

”Hybridstämmor bör bli det nya normala”

Sverre Linton, AktiespararnaSverre Linton, Aktiespararna
Sverre Linton, chefsjurist, Aktiespararna.
Publicerad
Uppdaterad

”Vi har redan sett att till exempel H&M prövat det med gott resultat och nu bör fler bolag haka på. Hybridstämmor är fortfarande vårt huvudalternativ”, säger Aktiespararnas chefsjurist, Sverre Linton, till Realtid.

Camilla Jonsson

Hybridstämmor där man kan delta fullt ut och såväl rösta som ställa frågor både hemifrån sin dator som på klassiskt sätt i en stämmosal är något som Aktiespararna drivit under flera år och som man hoppas ska bli bolagens huvudsakliga alternativ i framtiden.

Den tillfälliga lagen, förutom möjligheten att hålla stämmor digitalt, innehöll även möjligheten att hålla stämmor helt postalt. Detta var något Aktiespararna var mycket kritiska emot då man ansåg att det slog alltför hårt mot aktieägarnas rättigheter och då framförallt mot småägarna. 

– Därför skulle vi vilja se att möjligheten för bolagen att hålla rena poststämmor inte tas med ifall man väljer att återuppliva den tillfälliga lagen, säger Sverre Linton.

Annons

Precis som Carl Svernlöv och Frida Bratt tycker Sverre Linton att digitala stämmor kan vara ett bra verktyg för det läge vi befinner oss i, genom att upprätthålla aktieägarnas rättigheter utan att i onödan riskera att bidra till smittspridning.

Sverre Linton vill dock se ytterligare utredning innan man går fram med ett förslag för att göra möjligheten till helt digitala stämmor permanent. Frågor som måste lösas handlar bland annat om hur aktieägarnas rättigheter och skydd för minoriteter ska säkerställas fullt ut, hur man kan säkerställa ett minimum för teknisk kvalitet samt hur en reform som bör vara inkluderande inte ska bli exkluderande för de som är de vanligaste deltagarna idag, det vill säga ofta äldre personer.

– Det är viktiga frågor som måste få ta sin tid att hittas en lösning på. Istället bör hybridstämmor, där man kan delta med fulla rättigheter såväl från hemmadatorn i Kiruna som i stämmosalen i Stockholm, bli det nya normala för bolagen. Och borde så även vara efter det att möjligheten till digitala stämmor eventuellt permanentas.

Annons

Det finns i dag flera andra länder där digitala stämmor är möjligt, och faktiskt var det redan före pandemin, exempelvis i England, Danmark och i flera delstater i USA. 

Annons