BNP SCB
Foto Chris Liverani via unsplash
Konjunktur

Hushållens konsumtion bakom uppgång i BNP tredje kvartalet 2021

Sveriges BNP ökade med 2,0 procent under tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan, enligt SCB:s senaste statistik.

Uppdaterad 2021-11-29
Publicerad 2021-11-29

Sveriges BNP ökade med 2,0 under det tredje kvartalet, en uppgång som främst drevs av hushållens konsumtion. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2020 ökade BNP med 4,7 procent. Det framgår av SCB:s senaste statistik.

–  BNP fortsatte att växa under det tredje kvartalet. Hushållens konsumtion bidrog mest till uppgången, med en stark utveckling inom framför allt hotell och restaurang, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna, i en skriftlig kommentar.

Hushållens konsumtion ökade med 2,4 procent; utgifter för hotell- och restaurangtjänster bidrog mest till uppgången. Hushållens reala disponibla inkomster ökade samtidigt med 4,1 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin steg med 0,4 procent, antalet arbetade timmar i hela ekonomin med 0,5 procent och i näringslivet arbetade timmar med 0,7 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 1,7 procent.

Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 3,8 miljarder kronor för tredje kvartalet 2021.

BNP SCB
BNP, säsongrensad volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2020), miljarder kronor.
Källa: SCB

Platsannonser

Logga in