Finans

Hoist Finances avdrag utreds av HFD

Hoist Finance fick klartecken av kammarrätten för avdrag om 135 miljoner kronor efter företagsförvärv. Skatteverket klagade till Högsta förvaltnings domstolen som nu tar upp frågan för prövning.

Publicerad 2020-05-15

Kammarrätten ansåg att det inte innebar någon väsentlig skatteförmån när Hoist Finance Services såldes till Hoist Kredit som delvis betalade genom att lösa en skuld till finansbolagets moderbolag Telepo Holding AB. Frågan ska nu prövas i Högsta förvaltningsdomstolen. Det rapporterar Dagens Juridik.

Hoist Finance Services sålde i maj 2012 sin verksamhet till underpris till ett nystartat dotterbolag för drygt 6 miljoner kronor, motsvarande substansvärdet. I augusti samma år sålde finansbolaget dotterbolaget till sitt dåvarande moderbolag Telepo Holding till marknadspris för 150 miljoner kronor. Moderbolaget utfärdade i samband med köpet en revers till finansbolaget.

Enligt kammarrätten gav de rättshandlingar som bolaget medverkat till inte upphov till någon väsentlig skatteförmån i skatteflyktslagens mening. 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu prövningstillstånd i målet, efter överklagande från Skatteverket. 

Platsannonser