Finans

Hoist Finance förhandlar om förvärv av polska Getbacks tillgångar

Det svenska kredithanteringsöretaget Hoist Finance har lagt ett bud överstigande 1 miljard polska zloty, motsvarande över 2,4 miljarder svenska kronor, för att förvärva skuldhanteringsbolaget GetBacks tillgångar.

Uppdaterad 2018-11-08
Publicerad 2018-11-08

I maj 2018 meddelade domstolen i Wrocław att den inlett en rekonstruktionsprocess för skuldhanteringsbolaget Getback. Hoist Finance har lagt ett bud som överstiger 1 miljard zloty (pln) för att förvärva Getbacks tillgångar.

Hoist Finance har utsetts till föredragen budgivare i säljprocessen och beviljats exklusivitet av Getback. Ett förvärv av tillgångarna är dock villkorat av att en förlikningsplan godkänns av Getbacks fordringshavare inom ramen för rekonstruktionsförfarandet, skriver Hoist i ett pressmeddelande.

Bolaget har till domstolen i Wrocław inlämnat en uppdaterad plan för förlikning med sina fordringsägare baserat på Hoists bud, inklusive en begäran om att en omröstning vid ett fordringshavarmöte inte hålls tidigare än 17 december 2018, för att möjliggöra avtalsförhandlingar mellan Getback och Hoist Finance.

Domstolen har nu offentliggjort förlikningserbjudandet.

Hoist Finance och Getback inleder nu förhandlingar avseende budet och ett eventuellt förvärv med målsättning att nå överenskommelse mot slutet av fjärde kvartalet 2018.

Hoist avser inte att ge några ytterligare kommentarer i dagsläget och det finns inga garantier för att förhandlingarna leder till en överenskommelse mellan parterna eller att förlikningsplanen godkänns av fordringshavare i Getbacks rekonstruktionsförfarande, vilket är en förutsättning för att en transaktion ska kunna genomföras.

Platsannonser

Logga in