Foto: TT
Bank

Högsta tillväxttakten på tio år för Nordeas räntenetto

Nordeas förvaltade kapital ökade med 33 procent till 372 miljarder euro under första kvartalet, jämfört med motsvarande period förra året. 

Uppdaterad 2021-04-29
Publicerad 2021-04-29

Rörelseresultatet blev 431 miljoner euro (-76). Rörelsemarginalen var 8,5 procent. Det framgår av bankens delårsrapport.

– Vårt rörelseresultat ökade med 75 procent på årsbasis, främst drivet av 21 procent högre rörelseintäkter. Räntenettot ökade med 9 procent, vilket är den högsta tillväxttakten på tio år. Avgifts- och provisionsnettot ökade med 8 procent och var på sin högsta nivå sedan 2017, skriver Frank Vang-Jensen i vd-ordet.

Bolånevolymerna ökade med 6 procent i lokala valutor på årsbasis och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 33 procent till 372 md euro, drivet av återhämtningen på marknaden och fortsatta nettoinflöden, framför allt i retailfonder.

Rörelseresultatet ökade med 75 procent på årsbasis, främst drivet av betydligt högre rörelseintäkter som ökade med 21 procent. .

Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 52 miljoner euro eller 6 punkter, jämfört med 155 miljoner euro eller 19 punkter under första kvartalet 2020. 

Avkastningen på eget kapital ökade till 11,0 procent från 6,9 procent,. Nordeas K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter sjönk till 48 procent från 57 procent, tack vare stark intäktstillväxt och fortsatt kostnadseffektivitet. Resultatet per aktie ökade med 73 procent till 0,19 euro.

Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade med 150 punkter till 17,5 procent, vilket är 7,3 procentenheter över gällande kapitalkrav. Den ordinarie bolagsstämman den 24 mars bemyndigade styrelsen att besluta om en utdelning på högst 0,72 euro (0,33 euro för 2019 och 0,39 euro för 2020), med utbetalning efter september 2021, i enlighet med Europeiska centralbankens rekommendation.

I Personal Banking ökade bolånevolymerna med 6 procent på årsbasis – den högsta ökningstakten sedan 2016. 

I Asset & Wealth Management ökade det förvaltade kapitalet med 33 procent på årsbasis, till en ny högstanotering på 372 miljarder euro.

– Det var särskilt glädjande att se det ökade nettoinflödet i retailfonder, som uppgick till 1,7 miljarder euro under kvartalet, skriver Frank Vang-Jensen.

– Vid utgången av kvartalet hade koncernens kärnprimärkapitalrelation ökat med 150 punkter till 17,5 procent, vilket gör oss till en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa. 

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in