Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Hög risk = Hög avkastning?

Vi får ofta höra att man måste ta hög risk för att få hög avkastning på aktiemarknaden, men här bör man tänka sig om en extra gång.

AV ODIN FONDER

Grundläggande portföljteori menar att aktier med hög risk kommer att ge bättre avkastning än aktier med låg risk. Om du tror att man alltid får en högre avkastning med högre risk kommer du däremot att bli besviken. Ett bättre sätt att uttrycka förhållandet mellan risk och avkastning är att högre risk ökar möjligheten till hög avkastning, men också risken för en större förlust.

Om högriskinvesteringar alltid gav högre avkastning så skulle de per definition inte vara högrisk. Risk innebär graden av osäkerhet knuten till utfallet av en investering. Det är mycket svårare att träffa rätt då det finns ett stort antal sannolika utfall eller då utfallet är binärt, än då utfallsutrymmet är mindre. Grundläggande portföljteori säger att ökad osäkerhet kommer att reflekteras i priset på aktien och att du som investerare därför kommer att kompenseras för en högre risk, men mycket tyder på att marknaden inte effektivt klarar att värdera riskabla investeringar.

Tvärtemot vad vi tror

I praktiken visar de sig att aktier som är mer riskabla, mätt antingen med standardavvikelse eller med beta, faktiskt ger sämre avkastning än mindre riskabla aktier. I en studie publicerad i Financial Analyst Journal har författarna Baker, Bradley och Wurgler gjort undersökningar från de senaste 41 åren på den amerikanska aktiemarknaden. Genom att dela in bolag i fem grupper baserat på historiska svängningar fann de att 1 dollar investerat i gruppen bolag med låg risk, eller lägst historiska svängningar, hade växt till 10 dollar i reala termer under loppet av 41 år. I gruppen med högriskaktier däremot, hade 1 investerad dollar fallit till 0,10 dollar – ett realfall på 90 procent. Det finns också en rad andra studier som bekräftar denna anomali under ett antal utvalda tidsperioder och marknader. Ett försök att förklara fenomenet är investerares fascination för ”lottoaktier”. Beteendeekonomer har visat att många är villiga att satsa där förväntad vinst är mycket låg men där uppsidan är enorm om du vinner. Detta förstärks av en bransch där förvaltare har incitament på stora bonusar om de slår marknaden, och där kortsiktig avkastning i förhållande till jämförelseindex är måttstocken, inte långsiktig eller riskjusterad avkastning.

Vad är svaret?

Vad är då nyckeln till att skapa bra avkastning över tid? För att skapa bra avkastning över tid måste man frigöra sig från tanken om att hög avkastning är associerad med hög risk för att det förstnämnda ska kompensera dig för det sistnämnda. Nyckeln till bra avkastning är att identifiera när balansen mellan avkastning och risk är till din fördel. När du känner att du måste ta en väldigt hög risk för att skapa avkastning borde du tänka dig för två gånger. Det är också nödvändigt att frigöra sig från uppfattningen att risk är objektiv och kan kvantifieras. Aktiemarknaden är ingen objektiv måttstock för risk, snarare tvärtom. Det är i tider med uppgång när investerarna ser bekymmerlöst på framtiden som risken är som störst, medan då det finns rädsla på marknaden och risken uppfattas som hög så är risken som lägst. Försök att kvantifiera risk genom avancerade matematiska modeller gör inte att vi kan undvika finanskriser. Om vi vill bli bättre på att hantera risk finns det åtskilligt mer att hämta genom att studera de djupt förankrade beteendemönster som får oss att ta hög risk på aktiemarknaden.

Portföljförvaltare Harald Nissen

>>Prenumerera på Odin Fonders nyhetsbrev

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons