Fastigheter

Hemsö emitterar hållbara obligationer

Fastighetsbolaget Hemsö har emitterat obligationer för motsvarande ett belopp på över 1 miljard kronor inom bolagets ramverk för hållbara obligationer.

Publicerad 2020-02-12

500 miljoner kronor emitterades i fem år med en rörlig ränta om Stibor plus 0,53 procent och 55 miljoner euro emitterades i tio år till en fast ränta om 0,47 procent. Lånelikviden ska användas till hållbara och gröna tillgångar inom Hemsös ramverk för hållbara obligationer som upprättades 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.

‒ År 2016 emitterade Hemsö Nordens första hållbara obligation och har sedan dess även tagit upp grön och hållbar finansiering från Nordiska Investeringsbanken och Europeiska Investeringsbanken. Vår hållbara finansiering diversifierar bolagets upplåning och stödjer Hemsös hållbarhetsarbete med fokus på energieffektivisering och social infrastruktur, säger Jonas Rosengren, finanschef på Hemsö.

Platsannonser