Fastigheter

Hemfosa köper 14 fastigheter

Hemfosa har förvärvat 14 samhällsfastigheter. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 390 miljoner kronor och fastigheterna är fullt uthyrda till samhällshyresgäster.

Uppdaterad 2018-05-08
Publicerad 2018-05-08

“Med dessa förvärv stärker Hemfosa ytterligare sin position inom samhällsfastigheter och som partner till etablerade aktörer inom samhällssektorn”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Hemfosa har förvärvat nio skolfastigheter i Sollentuna med ett flertal skolor och förskolor som hyresgäster, fyra LSS-hem från Emrahus belägna i Helsingborg, Västerås och Örebro samt Omsorgens Hus i Kungsbacka – en fastighet som inrymmer kontorslokaler och HVB-hem.

Förvärven sker till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 390 miljoner kronor och de årliga hyresintäkterna för fastigheterna uppgår till totalt cirka 31 miljoner kronor.

– Vi är både stolta och glada över att genom dessa förvärv fördjupa samarbetet med flera etablerade samhällsaktörer och ser fram emot att fortsätta utveckla dessa långsiktiga relationer. Vi upplever att det idag finns stora behov av investeringar och renoveringar såväl som nybyggnation av framförallt skol- och vårdfastigheter på våra marknader. Här har Hemfosa, med sin specialistkunskap och erfarenhet, stora möjligheter att bidra som en långsiktig partner, säger Jens Engwall, vd på Hemfosa.

Platsannonser

Logga in