FinansNyhet

Här är de som är bäst på IR

Foto: Pixabay
Publicerad

250 finansanalytiker har nu rankat de bolag i Norden som presterar bäst när det gäller investerarrelationer. Realtid har hela resultatlistan.

Camilla Jonsson

Analysföretaget Regi har samlat individuella utvärderingar baserade på mer än 90 nordiska företag. Sammanlagt 250 finansanalytiker har rankat företag som de aktivt följer, baserat på objektiva åsikter och personlig erfarenhet. Undersökningen innehåller 23 kriterier,  från årsrapporten till uppfattning av toppledningens kommunikationsförmåga och kompetens.
 

Robert
Skölfman.

Vad var annorlunda/utmärkande med årets ranking? 
– Vi mäter ju såväl praktiska som personliga kriterier i studien. De praktiska handlar om allt från årsredovisningar, kvartalsrapporter och webbsidans funktionalitet och personliga kriterier som berör företagsledningens sätt att kommunicera och bygga relationer. De företag som lyckas bäst och kommer väl ut i våra mätningar är de som lyckas med både sin rektangulära kommunikation, det vill säga när det gäller siffror, struktur och resultat – och sin mer cirkulära, relationsbyggande kommunikation när företagsledningen har sina orala presentationer, one-to-ones och analytikermöten, säger Robert Skölfman, grundare och vd för Regi.

Annons

Har ni märkt någon ny trend gällande IR-arbete?
– Något som är mer återkommande i år bland analytikernas kommentarer är att det finns ökat behov att träffa andra förutom företagsledningen. Det finns alltid ett stort intresse och behov från analytikerna att få fler bilder och insikter  av bolaget som investeringsobjekt. Både i form av möten under företagsledningen med försäljnings- och marknadschefer eller HR och IT-chefer. Även mer marknadsdata om nu och framtiden efterfrågas

– Hållbarhetsredovisningen har också blivit allt mer intressant för analytiker vid bedömning av bolagen. En liten Gretaeffekt kan man kanske tala om i den frågan. I en vidare digital utveckling kanske varje aktieägare per automatik kan följa vad investeringen har för Co2-effekt, men även hur företagen i övrigt har en hållbar business. 

– Vid en jämförelse angående hållbarhetsfrågan med de andra nordiska länderna så toppar Finland med högsta betyg i det avseendet.

Annons

– Ser vi till enskilda betyg jämfört med föregående års studie kan vi konstatera att högst betyg får IRO:s tillgänglighet, medan lägst betyg får företagsledningens tillgänglighet. Centralt i IR-arbetet är IRO:s roll på företaget. Ju starkare mandat IR har på företaget desto mindre tryck blir det på den övriga företagsledningen att ha en hög tillgänglighet. 

Här är alla vinnare i Sverige, Norge, Finland och Danmark:

SVERIGE
Bästa företag
1. Investor
2. Sandvik
3. Volvo

Annons

Bästa IR-chef
1. Sandvik, Ann-Sofie Nordh
2. Investor, Magnus Dalhammar
3. Tele2, Marcus Lindberg

Bästa CFO
1. Atlas Copco, Hans Ola Meyer
2. Gränges, Oskar Hellström
3. Essity, Fredrik Rystedt

NORGE
Bästa företag
Tomra

Bästa IR-chef
Aker Solutions, Fredrik Berge

Bästa CFO
Tomra, Espen Gundersen

FINLAND
Bästa företag
Kemira

Bästa IR-chef
Kemira, Olli Turunen

Bästa CFO
Kesko, Jukka Erlund

DANMARK
Bästa företag
Tryg

Bästa IR-chef
Tryg, Gianandrea Roberti

Bästa CFO
Carlsberg, Heine Dalsgaard

Annons