Frank Vang Jensen, Handelsbanken
Frank Vang Jensen, Handelsbanken
Bank

Handelsbankens vd tvingas lämna

UPPDATERAD "Ledaruppgiften blev för svår för Frank".

Uppdaterad 2016-08-16
Publicerad 2016-08-16

Handelsbanken meddelar i dag att Frank Vang-Jensen, nuvarande vd och koncernchef, lämnar Handelsbanken.

"Det är en enig styrelse som efter en omfattande utvärdering har gjort bedömningen att ett byte av koncernchef bör ske nu", skriver banken i ett pressmeddelande.

— Beslutet är enbart en individfråga. Handelsbanken står oförändrat stark och våra långsiktiga mål ligger fast, säger Pär Boman, styrelsens ordförande.

— Alla chefer i Handelsbanken - och i synnerhet kontorscheferna - ska ha en mycket hög grad av självbestämmande. Att vara högste chef i banken kräver därför ett speciellt ledarskap - betydligt mer komplext än traditionellt management. Man kan således vara en utmärk ledare och chef - som Frank Vang-Jensen har varit - men ändå inte fullt ut motsvara de krav som ställs på en koncernchef i Handelsbanken, fortsätter Pär Boman.

Frank Vang-Jensen har endast varit vd i 17 månader, sedan i mars 2015, då han efterträdde Pär Boman som i sin tur tog ordförandeposten.

Frank Vang-Jensen meddelar även att han lämnar sitt uppdrag som ledamot av Handelsbankens styrelse med omedelbar verkan.

Anders Bouvin som har varit vice vd i Handelsbanken sedan 2002 tar över posten som ny vd och koncernchef. Han har en bakgrund som bland annat kontorschef i New York och landschef för Handelsbanken i Danmark. Han kommer närmast från uppdraget som ansvarig för Handelsbanken i UK.

— Anders Bouvin har arbetat över 30 år i Handelsbanken och är väl förtrogen med bankens arbetssätt, kultur och värderingar. Han har det senaste decenniet varit verksam i Handelsbanken i UK och har där byggt upp ett rikstäckande kontorsnät, med stabila finanser, god lönsamhet - och marknadens absolut nöjdaste kunder, säger Pär Boman.

Andrew Copsey efterträder Anders Bouvin och har utsetts till tillförordnad chef för Handelsbanken i Storbritannien. Han blir samtidigt medlem av bankens Senior Management.

Andrew Copsey kommer närmast från en befattning som administrativ chef för Handelsbanken i Storbritannien.

Under förmiddagens presskonferens konstaterar bankens ordförande Pär Boman att man kan tala om att banken gjort en felrekrytering när Frank Vang-Jensen tillträdde vd-posten för 17 månader sedan.

— Det visade sig dock att det sista jobbet han hade i banken blev lite för svårt och han levde inte helt upp till de krav som kan ställas på en vd för Handelsbanken. Han räckte helt enkelt inte till. Jobbet blev lite för stort, säger Pär Boman.

 

Platsannonser