Han vill krympa staten

Hans förra bok ledde till föreläsningar över hela Europa. Nu kommer Johnny Munkhammar ut med en ny bok om hur man genomför politiska reformer.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2007-07-04

– Vi vet vad som behöver göras. Vi vet bara inte hur vi ska bli omvalda efteråt. Det har Luxemburgs premiärminister Juncker sagt om situationen för Europas politiker. Min bok ska handla om just hur man ska göra, säger Johnny Munkhammar som jobbar åt Svenskt Näringslivs tankesmedja Timbro, till Realtid.se.

Trots alla exempel på framgångsrika reformländer, så förändras Europas samhällen långsamt. Orsaken är främst att många är beroende av den rådande ordningen och gör motstånd. Det viktigaste rådet är därför att agera så snabbt att särintressena inte hinner mobilisera, enligt Johnny Munkhammar.

– Det finns en automatisk rädsla mot förändringar som har stöd i psykologisk forskning. Men när reformerna väl är genomförda, så visar studier att det är få som vill ha tillbaka det som var. Reformpolitiker har nästan uteslutande blivit omvalda. Lärdomen är att man som politiker inte kan följa opinionen, säger han.

Boken med det pedagogiska namnet A Politician's Guidebook to Reform, kommer ut både i Europa och i USA, i slutet av året. Den tar ett helhetsgrepp på problemställningen. Men framför allt handlar den om hur man genomför reformerna i praktiken.

– Den nya boken är ett ambitiösare projekt än den förra. I boken är jag extremt noggrann med att det jag föreslår ska ha förankring i forskning och empiri. Det handlar om reformer som avregleringar, sänkta skatter, ändrad arbetsrätt, öppenhet för utrikeshandel och mer av privata välfärds- och socialförsäkringar.

En politik som i alla fall från vänsterhåll anses kunna leda till ökade klyftor i samhället. Men Johnny Munkhammar tycker att det är helt fel perspektiv.

– Jag tycker det viktigaste är att alla får det bättre. Om några får 200 procent bättre när de andra får det 100 procent bättre, så stör det inte mig. Jag ser det snarare som en stor orättvisa, som idag, att vi får så likartat ekonomiskt utfall trots stora skillnader i insatser mellan individerna, säger han.

Inte heller anser han att ökade ekonomiska klyftor skapar ett demokratiskt problem.

– Demokrati innebär att alla ska ha lika stort inflytande över det offentliga, men ute i det privata samhället har vi olika inflytande, vilket är en följd av frihet, säger han.

I Johnny Munkhammars framtidsvision har staten en betydligt mindre roll att fylla. Kvar blir i stort sett bara att ansvara för polisen, försvaret och utbildningsystemet. Byggandet av nya vägar och järnvägar bör privata intressen ta över, enligt honom.

– När det gäller infrastruktur så har vi snart sett det sista av statens engagemang. I Storbritannien kommer det inte att byggas några statliga vägar under lång tid. Och samma trend finns i ett flertal europeiska länder, säger han.

Det skulle i så fall kunna drabba glesbygdsboende. Men i ett liberalt samhälle är det individen som måste göra sina egna val.

– Vill man bosätta sig där det inte finns några vägar, så har man full rätt att göra det. Och man kan nog alltid ta sig därifrån om man vill, säger Johnny Munkhammar.

Och Johnny Munkhammar har en stark tro på tillväxt och individens egen förmåga.

– I USA fanns många människor som levde på welfare, när Clinton genomförde sina reformer. Många trodde att då att de skulle få det sämre ekonomiskt. Men de fick fel. De allra flesta fick betydligt bättre inkomster. Människor kan oftast bättre än staten tror, säger han.

Miljöfrågor har seglat upp som en stor fråga både för medier och politiker. Men enligt Johnny Munkhammar finns ingen motsättning mellan tillväxt och miljö.

– Ju rikare ett samhälle blir, desto mer bryr sig folk om miljön. Miljön i Europa har blivit bättre. Därför är det viktigt med fortsatt ekonomisk utveckling, eftersom det ger bättre möjligheter till tekniskt utveckling, säger han.

Och när det gäller den heta växthuseffekten, så anser han att politiker och medier kan ha fel.

– Växthuseffekten är omtvistad. Vikingarna odlade druvor på Grönland och på 1970-talet oroade man sig för en ny istid och ville kolbomba Nordpolen. Men här har alla sprungit i samma riktning i den storm som medierna skapat. Det gäller också för alliansregeringen, säger han.

Den sittande regeringen har fått se sina opinionssiffror falla efter flera impopulära beslut.

– Det händer alltid efter att reformer genomförts, men opinionen kommer att vända i takt med att de goda resultaten syns. Frågan är snarare om de gjort tillräckligt mycket. När det gäller flexibilitet har de mycket att lära av danskarna, säger han.

Den som hoppats att vi i framtiden skulle lata oss och låta maskinerna göra jobbet har fel, enligt tillväxtförespråkaren Johnny Munkhammar.

– Vi vill ha en ökad inkomst. Vi vill ha större hus och bilar. Och vi kommer också i fortsättningen att ta ut en stor del av tillväxten i form av högre löner, istället för kortare arbetstid, säger han.

Johnny Munkhammars nya bok, A Politician's Guidebook to Reform, som trycks på engelska, kommer också att innehålla unika intervjuer med ledande reformpolitiker. Boken kommer att marknadsföras av 100-talet tankesmedjor i både USA och Europa.

Marco Fronzaroli

Platsannonser

Logga in