Finans

Han är skyldig pappa tre miljarder

Här får ”pappas pengar” en helt ny innebörd. Svensk-norske finansmannen Alexander Vik – som tvistar med Deutsche Bank – hävdar att han är utblottad och dessutom skyldig sin 89-årige far tre miljarder norska kronor.

Uppdaterad 2016-11-25
Publicerad 2016-11-25

Det är norska Dagens Næringsliv som rapporterar om den kontroversielle svensk-norske finansmannen Alexander Vik. Deutsche Bank kräver aktierna i it-företaget Confirmit av Erik Marin Vik vars son Alexander Vik sålde till sin far förra året för en dryg miljard norska kronor.

I rättstvisten, som just nu pågår i Oslo, hävdar Deutsche Bank att it-företaget i realiteten är kontrollerat av företaget Sebastian Holding som ägs av Alexander Vik.

Alexander Vik, som numera har sin bas i Monaco, vittnade per Skype häromdagen.

– Det är väldigt få människor som klarar ta upp kampen mot en sådan jätte som Deutsche Bank som brukar alla medel mot mig, sa Alexander Vik till rätten.

Han menar på att Deutsche Bank har fel som hävdar att faderns ägande i Conformit bara är på papperet.

– Det är så dumt att försöka vilseleda rätten med något som inte är sant. Banken försöker med vad som helst, sa Alexander Vik.

Alexander Vik berättade också att hans far i många år stöttat honom med olika slags lån och att pappan varit nöjd med honom hela tiden ända till 2008. I samband med finanskrisen förlorade Alexander Vik och hans kompanjoner stora belopp efter valutaspekulationer.

Skulden till pappan påstås ha uppgått till fyra miljarder norska kronor som mest och Alexander Vik valde att betala av med en miljard norska kronor genom aktierna i IT-företaget Conformit. Alexander Vik hävdar vidare att han betalade 15 procent i ränta per år till sin far och eftersom pappan är 89 år gammal tyckte han att det var hög tid att börja reglera skulden.

– Räntan var så hög så det var även bra för mig att betala av. Dessutom hade jag inte betalat av på länge, sa Alexander Vik och berättade att han fortfarande är skyldig sin far tre miljarder norska kronor.

Deutsche Bank hävdar att Vik fört över närmare 8.6 miljarder kronor från Sebastian holding till sig själv och andra närstående i syfte att slippa betala sina skulder. Just nu pågår en räcka rättsprocesser mellan Deutsche Bank och Alexander Vik runt om i världen. Banken kräver honom på 2.5 miljarder norska kronor.

Tvisten härrör från 2007 då Alexander Vik anlitade finansmannen Klaus Said som förvaltare. Said skulle investerar 35 miljoner dollar i olika valutaprodukter. Mellan februari och oktober 2008 gjorde Said en serie spekulationer som resulterade i förluster på över 700 miljoner dollar.

Alexander Vik och Deutsche Bank är oeniga om vem som bär ansvaret för att Said kunde göra de dåliga investeringarna. Som en följd av förlusterna tvångsinlöste Deutsche Bank både aktier och andra av Alexander Viks värdepapper.

Alexander Vik stämde i sin tur Deutsche Bank och krävde 46 miljarder norska kronor för förlusterna på valutahandel. 2013 kom domen som stämplade Vik som ”oärlig” och han dömdes att betala ett skadestånd på 2.5 miljarder norska kronor till Deutsche Bank – det är de pengarna som banken nu försöker driva in via flera olika rättsprocesser.

Alexander Vik växte upp i Stocksund norr om Stockholm. Hans far kom från Norge och hade gjort sig en förmögenhet på minkpälsar.

Alexander Vik studerade på Harvard och arbetade sedan som aktiemäklare i New York. I mars 2000 tog han över majoriteten av företaget Mirror Image som lades i Alexander Viks eget Scandinavia Company som sedan bytte namn till Xcelera. Kärnverksamheten skulle vara Mirror Images revolutionerande teknik som man hävdade ökade hastigheten på internet.

Genom flera lyckade framträdanden i tv med intervjuer på bland annat CNN fick Vik intresset för aktien att blir rekordstort.

Genom att bombardera marknaden med positiva pressreleaser lyckades man sätta igång en kursraket. Aktien splittades otaliga gånger för att underlätta mer handel, masshysterin ledde till en kursökning med 75.000 procent vilket är den största uppgång något börsnoterat företag noterat i historien.

Xcelera värderades som högst till 110 miljarder svenska kronor, omsättningen var obefintlig och grundades egentligen bara på ett hotell på Kanarieöarna som Vik också hade placerat i Scandinavia Company.

Innan det sprack lyckades Alexander Vik realisera största delen av sitt innehav. Detta gav enligt Forbes gav honom en förmögenhet på motsvarande 80 miljarder kronor, skriver sajten stockpicker.se.
 

Platsannonser