Bank

Hallå där, Glenn Söderholm

Danske Bank rustar för tillväxt i Sverige – stärker den nationella närvaron med ny organisation och kunderbjudandet med nya partners.

Uppdaterad 2018-04-06
Publicerad 2018-04-06

2 maj sjösätter ni en ny organisation, varför?
– Vi vill komma närmare våra kunder och närmare samhället. Vi kallar modellen för The Nordic Integrator – för att bli mer integrerade med våra kunder behöver vi som bank vara mer integrerad, det vill säga bli mer samspelta internt. Förut hade vi en divisionsstruktur där kunden ibland kunde behöva ha kontakt med olika delar av banken. Nu stärker vi landrollen och ger respektive land en klarare och starkare roll. Samtidigt kommer vi ha en mer gemensam process i Norden än vi haft tidigare.

Vad blir din roll som nordenchef?
– Min roll blir att leda våra marknader i Sverige, Norge och Finland. I Finland har vi hittills den största marknadsandelen utanför Danmark, medan Sverige är den största tillväxtmarknaden, och även Norge växer starkt. Danmark står fortfarande för 60 procent av omsättningen.  Jag ska nu se till att våra tillväxtmarknader i Norden har rätt resurser och relevanta strategier för att fortsätta att växa. 

På vilket sätt kommer marknaden att uppleva förändringen?
– Vi vill öppna upp för mer partnerskap med exempelvis bigtech och fintech eller rentav konkurrenter. Vi vill släppa in partners på våra plattformar för att ge en bättre total kundupplevelse med olika helhetslösningar. Vi är måna om att knyta kunden närmare oss och tror att vi kan växa i alla kundsegment, vilket är planen.

Hur kommer personalen att påverkas?
– Det är för tidigt att säga, men om jag var svensk och arbetade på Danske Bank i Sverige skulle jag tänka att det blir ännu roligare nu. Det blir ett tydligare team Sweden och Danske Bank blir en starkare nationell aktör i Sverige. Som bank vill vi också bidra till samhället genom att vara en ansvarsfull långivare och dela med oss av vår kunskap i olika sammanhang.

Platsannonser