FinansNyhet

Hallå där, Erika Eliasson, IR-chef på Lendify…

Erika Eliasson. Foto: Press
Publicerad

… som lånar ytterligare 100 miljoner kronor för att öka sina lånevolymer. Totalt har 805 miljoner kronor lånats ut på bolagets plattform sedan starten. En tredjedel av långivarna har varit privatpersoner – resterande andel härrör från institutionellt kapital.

David Gustavsson

Varför kan ni inte berätta vad det är för bank?
– Det är enligt överenskommelse inte officiellt utifrån vår leverantörs- och kundrelation

Varför lånar ni ytterligare 100 miljoner?
– Vi har valt att bygga volym och utveckla vår affär med hjälp av institutionellt kapital och nu även med kapital från en bank. Professionella investerare kan bedöma vår kreditmodell och är vana vid det, samtidigt som vi kan göra större volymer. Och det är precis vad vi vill. Vi vill bli en marknadsplats för lån där institutioner, banker och privatpersoner investerar i samma typ av underliggande lån.

Vad är det för ränta på det lånet? Hur ser avtalet ut?
– Det är inte officiellt.

Annons

Ska ni ta in mer institutionellt kapital framöver?
– Vi utvecklar vår affär utifrån de marknadsförutsättningar som finns just nu. Och nu finns det mycket kapital i marknaden och vi har byggt ett bra förtroende bland institutionella investerare. Vårt huvudmål är att etablera ett nytt tillgångslag för privatpersoner med respekt för att det tar tid och under tiden så vänder vi oss till institutionella investerare.

Är det främst egna pengar som lånas ut på plattformen numera?
–Ungefär en tredjedel av vår utlånade volym kom från privatpersoner [per den sista mars i år, som är bolagets senaste offentliga mätning].

Men ni har ju totalt tagit in 700 miljoner kronor från institutionella investerare. Ni uppger att hela det kapitalet lånats ut på er plattform. Vidare har totalt 805 miljoner kronor lånats ut sedan starten på plattformen. Därmed kan andelen privatpersoner bara utgöra cirka 14 procent av långivarna. Hur förklarar du det?

Annons

– Anledningen är att hela kapitalet från obligationsemissionerna ännu inte var utlånat per den sista mars. Den totala utlåningen via plattformen var per den sista mars 805 miljoner kronor och cirka en tredjedel av det är utlånat från privatpersoner.

Hur ser era lånevolymer ut till och med dagens datum?

– I och med att vi har två noterade obligationer kommunicerar vi volymsiffror kvartalsvis.

Annons

Varför inte söka banktillstånd istället när ni lånar ut så mycket ”egna” pengar?
– Vår modell är ”peer to peer” och det är det vi fortsatt fokuserar på. Crowdfunding-utredningen visar också att vi uppfyller högre krav än det utredningen föreslår. Vi har tillstånd från Finansinspektionen som betalinstitut 2016.

Men i och med PSD2 måste ni nu söka om ert betaltillstånd från Finansinspektionen. Hur ser ni på det?
– Det är lite synd och onödigt att mindre fintechbolag ska belastas med ytterligare kostnader. Det är dessutom en process som vi varit igenom för bara två år sedan. Men det har inte skapat någon dramatik hos oss. Vi är vana. Det var som sagt inte så länge sedan vi var inne i en sådan ansökningsprocess.

– Och vi är för en hårt reglerad marknad för att det bygger förtroende. För det blir ännu mer kostsamt om det kommer in en aktör som inte är seriös. Det drabbar hela branschen.

Hur kan ni nyttja PSD2 som en affärsmöjlighet?
– Som ett exempel kan vi använda kontoutdrag istället för att behöva kräva in lönespecifikationer vilket gör manuella moment automatiserade.

– Lendify Rewards är ett initiativ där vi genom gamification vill uppmuntra till ett bättre ekonomiskt beteende och där vi på sikt vill att låntagare även ska kunna bli investerare. En del av det programmet är att låta oss ta del av ett ekonomiskt kontoutdrag och på så sätt kan man som låntagare påverka sin ränta. Ekonomiskolan [en sparskola som tillhandahålls genom ett samarbete med utbildningsföretaget Börshajen] är även en del i det rewardsprogrammet.

När går Ekonomiskolan live?
– I början av maj. Det kommer att vara en specifik [separat] sajt.

När räknar ni med att inte längre behöva ta in institutionellt kapital?
– Det är beroende på marknadsförutsättningar och hur snabbt vi kan bygga vår retail-affär och förtroende hos privatpersoner på den rena peer-to-peer-delen. Om den ökar kraftigt så kommer vi inte att behöva [ta in mer institutionellt kapital].

Hur många aktiva långivare/investerare har ni nu på plattformen?
– Antal aktiva investerare har ökat med 50 procent, så nu har vi drygt 6.250 aktiva investerare.

Hur har er andrahandsmarknad för lån fallit ut?
– Det har varit en otroligt aktiv handel. Över 6.000 portföljer har handlats. Det är intressant att mediantiden ligger på 4,7 timmar för en portföljförsäljning, medan genomsnittspriset ligger på 102 procent.

– Jag tror att det beror på att vi satt prispress på blancolån senaste tiden. Där ser vi att vi har varit drivande. Avkastningen i förhållande till risk på blancolån har tidigare varit lite för bra för att vara sant, men ändå något som banker och institutioner tjänat mycket pengar på länge. Det innebär att befintliga portföljer med hög ränta nu säljs till en överkurs och innebär att du som investerare bör gå in så snart som möjligt och ta del av den överavkastning som bankernas oligopol har skapat.

Ni verkar ha växlat upp era marknadsföringsinsatser i sociala medier? Hur ser strategin ut för er marknadsföring framöver?
– På låntagarsidan handlar det mycket om att bygga ett intresse och öka varumärkeskännedomen. Det har bland annat varit syftet med de reklamfilmer vi kört på TV4 om att vi vill utmana bankerna. Vi jobbar också aktivt med radioreklam.

– Till grund för alla investeringsbeslut för marknadsföring ligger en djup dataanalys som vi använder för att se vart vi ska rikta våra insatser. Det kan vara så att vi använder mer traditionell marknadsföring som till exempel radioreklam. Men det är alltid en dataanalys som ligger till grund.

Annons