Finans Nyhet

Svenska finanschefer ser ljusare på framtiden

Taggar i artikeln

CFO Survey Deloitte SEB
Publicerad
Uppdaterad

Svenska finanschefer ser ljusare på affärsmöjligheter och finansiella utsikter jämfört med i höstas. Kostnadsreducering utgör högsta prioritet medan ekonomisk tillväxt ses som den största risken. Det visar vårens CFO Survey från Deloitte och SEB.

Realtid.se

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga de kommande sex månaderna ökar i vårens CFO Survey till 24 procent, från 20 procent i höstas. Det betyder att indikatorn, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, stiger till 0, från rekordlåga minus 28 i höstas. Även om synen har förbättrats är nettotalet fortsatt förhållandevis lågt – det tredje lägsta sedan 2013.

Kostnadsreducering är, likt i höstas, finanschefernas högsta prioritering. 57 procent av finanscheferna uppger kostnadsreducering som en prioritet. Därefter rankas organisk tillväxt och åtgärder för att förbättra kassaflödet högst.

Vad gäller risker anser 47 procent att ekonomisk tillväxt utgör en betydande risk de närmaste tolv månaderna. Det gör den till den mest betydande risken, följt av vikande inhemsk efterfrågan och pressade marginaler och priser. Den största ökningen utgörs av geopolitiska risker som ökat från 16 procent till 33 procent sedan höstens undersökning.

Annons

Vårens undersökning ställer även frågor om finanschefernas syn på geopolitiska risker och hur de påverkar företagen. Frågorna syftar på att särskilja bedömningen av hur troligt finanscheferna bedömer att enskilda risker materialiseras och hur allvarliga de bedömer att riskerna är. Utpressning och cyberattacker sticker ut som risker som både bedöms som troliga (90 procent) och allvarliga (80 procent).

Om undersökningen

CFO Survey genomfördes i mars 2024 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher. Undersökningen har genomförts sedan 2006

Annons

Annons