Sven Hagströmer Foto: Andreas von Gegerfelt
Sven Hagströmer Foto: Andreas von Gegerfelt
Finans

Hagströmer: Var jag en nyttig idiot?

Sven Hagströmer berättar i rätten om aktielånet mellan Öresund och HQ. "Det var då det började. Inte att det var brist senare". Han berättar även om kontakterna han hade med Finansinspektionens Martin Andersson och hur lurad han därefter kände sig.

Uppdaterad 2017-03-30
Publicerad 2017-03-29

Sven Hagströmer tar plats i rättssalen på vittnesstolen, några meter från sin tidigare parhäst Mats Qviberg. Framför sig på bordet lägger han en hög med A4-ark med fästa post-it-lappar. Hagströmer förklarar för rätten att det är styrelseprotokoll som han strykigt under i för minnets skull. Till höger om honom, som en skiljevägg mot Qviberg-sidan står sju pärmar uppradade som innehåller material som används under förhandlingen.

Sven Hagströmer är kallad av HQAB, Mats Qviberg och Michael König till vittnesstolen.

Det är HQ som startar utfrågningen.

Sven Hagströmer får dra sin yrkeshistoria som startade redan när han var 12 år då han var road av aktier. Han kommer snart in på år 1990 då han och Mats Qviberg träffades för första gången och efter endast några timmar bildade ett partnersskap utan några som helst papper. De skulle vara partners så länge som de hade trevligt tillsammans. ”Äktenskapet” höll till slutet av 2011.

Sven Hagströmer var ordförande och storägare i Öresund som i sin tur ägde 25 procent i HQ.

Helena Dandenell från HQ visar Sven Hagströmer ett häfte med protokoll från den forcerade avvecklingen.

Protokoll från 25 maj 2010 där det framgår Michael König, Lars Lenner och Stefan Dahlbo redogjorde för kapitalbehovet i HQ AB.

Minns du om du innan detta mötet fått reda på kapitalbehovet och hur det gick till?
– Det här var en upplevelse som: Huston we have a problem. Mats ringde upp mig kring den 17:de och meddelade mig att man hade problem på HQ med Tradingen och då startade en intensiv aktivitet. Det här styrelsemötet föregicks av väldigt intensiva kontakter inklusive att jag gick upp till FI egenskap av ordförande i Avanza. Jag frågade generaldirektören där, Martin Andersson, om jag bröt mot någon lag eller förordning om jag satte mig in i HQ.
– Det ansåg han inte att jag gjorde med anledning av mitt engagemang i Avanza.

Fick du reda på att det var ett övergripande problem?
– Att det var problem med tradingen och det tycker jag var allvarligt i sig. Jag hade påpekat för Mats någon gång tidigare att det var märkligt att HQ är en tradingaffär och det är tradingen som ger vinsterna. Den underliggande verksamheten går i sig knackligt. Trading är, som jag ser det, en väldigt hög risk. Jag tyckte att bygget såg något skakigt ut.

Minns du om du frågade efter någon ytterligare information från Mats för att sätta dig in i detta?
– Under själva den här räddningsmanövern frågade jag efter styrelseprotokoll från HQ för att kunna göra ett bättre jobb. Han sade att han skulle tänka på saken och återkomma samma dag eller dagen efter. Han återkom och sade att jag inte kunde få dem. Jag tänkte; Det här var väl trevligt, vi som skulle försöka hjälpa till och få firman på fötter igen. För att begripa vad som hade hänt så skulle protokollen vara till stor hjälp.

Sven Hagströmer berättar dock att han en tid efteråt, hösten 2015, fick tillgång till styrelseprotokollen från ett twitterkonto som hette Mr Scoop. Twitterkontot utgav sig för att vara folk som var förbannade på Mats och skulle stämma honom. Det ville ha information för att få ett underlag till detta.

– Mr Scoop skrev till mig för att få information men jag svarade inte eftrsom jag inte ville hoppa in i detta. Jag fick ett mejl till som påminde om det första mejlet. Jag svarade då att jag vill bara veta vad som har hänt och att jag var fullständigt ointresserad av de olika parternas åsikter och ståndpunkter. Då fick jag plötsligt ett antal protokollsutdrag, just de som jag hade begärt.

Mr Scoop visade sig sedan vara Mats Qviberg. Sven Hagströmer poängterar att Mats Qviberg bett om ursäkt för detta.

Sven Hagströmer minns tillbaka till en tid något år innan HQ-kraschen då Mats Qviberg satt i skrivbordet mittemot honom. Mats Qviberg såg bekymrad ut och Sven Hagströmer frågar honom vad som står på, om han var sjuk. Men svaret blev att han var frisk som en nötkärna.

– När det här hände så frågade jag Mats om det var det här som låg och tryckte; Nej, Nej, absolut inte, sade han. Men jag har ingen aning, säger Hagströmer.

Sven Hagströmer berättar att Öresund vid tidpunkten innan kraschen hade väldigt lite förtroende för tjänstemännen på HQ och anställde därför Michael Nachemsson till styrelsen.

I styrelsemöten från maj framgår det att Öresund tillskjöt 150 miljoner kronor i ett förlagslån. Var det viktigt för dig hur Öresund kompenserades för dessa insatser för att hjälpa HQ Bank?
– Ja allt annat är det vore kriminellt. Jag har ett ansvar inför Öresunds aktieägare. Det var det som var så  jobbigt dels försöka rädda HQ och dels försöka se till Öresunds aktieägares bästa. Vi var huvudägare till HQ och till en bank och då har man ett visst ansvar. Om vi bara hade vi vänt HQ ryggen så hade det även påverkat Avanza. Om Avanza, gud förbjude, skulle hamna i en liknande situation så finns det ägare som bara struntar i det. Det var hela tiden en balansgång.

Sven Hagströmer berättar att han efter insatsen var klar var nyfiken vad marknaden, analytiker och kommentatorer i tidningarna, tyckte om detta. Resultatet blev att en del tyckte att Öresund var för snåla mot HQ medan andra tyckte att Öresund var för generös mot HQ. Precis där man vill ligga, enligt Hagströmer.

Sven Hagströmer berättar att han först flera år senare fått se strategierna som fanns för Tradingportföljen.
–  Jag har kallat detta för ett kasino och det står jag för. Vi hade ingen adekvat insyn i den här portföljen och vi hade inte heller den kunskapen själva heller eftersom vi inte höll på med det här.

Hade ni någon misstanke?
– Ja, vi hade misstankar under hela dygnets sekunder, det kan jag säga.

– Någonstans innerst inne förstod vi att det kommer mera. De blickar som vi fick och de svar vi fick. Tankarna var om de själva visste vad de höll på med.

Kontakten med SEB, kände du till deras roll i detta?
– Nej, det var först senare jag fick ett begrepp om detta. Jag ringde och tackade herr Barnekow (Fredrik Reds anm.) eftersom det var när SEB satte ned klacken i marken som det började hända saker. Tyvärr började det lånas ut aktier då. När SEB började se den här lilla firman HQ Bank med de få positioner som de hade så undrar dem hur man tänker och vad som hände.

Av ett protokoll från styrelsemöte söndag 6 juni stod det klart att 559 miljoner kronor inte skulle räcka och man jobbade mot en nyemission om 1 miljard och en försäljning av HQ Fonder för att få in ett kapital för att klara sig.

– Vi sade att vi inte sätter in en krona på den banken eftersom vi kände oss lurade när man  några dagar senare ser det dubbla beloppet.

Sven Hagströmer berättar även om sina möten med Finansinspektionen och med tidigare generaldirektör Martin Andersson. Han berättar att han haft cirka 4-5 möten med myndigheten.
– När jag startade 1981 var finansinspektionen en konsultverksamhet som gav god råd, gör si och gör inte så. Där har vi systemfelet och jag vet inte varför det inte görs något åt detta. Finansinspektionen har funktionen som polis, åklagare och domare. Det finns inte på kartan att det fungerar så. Jag fick aldrig några löften.

Tog du upp Oktrojrisken?
– Ja, men inte så rakt på sak som du gör nu. Vi kom in på resonemang kring Carnegie och då sade han att detta var en helt annan sak än Carnegie. Där doldes allt. I detta fall fanns det ägare som ställde upp och tog ansvar. Där tolkade jag detta positivt och trodde att det fanns en hyggling chans att det blir lagens näst strängaste straff. Det levde jag med hela sommaren. Men sedan kom lagens strängaste straff och jag tyckte att det var enormt egendomligt och jag kände mig väldigt lurad.

– Jag lät det går några månader och tog kontakt med Martin Andersson igen och frågade om jag var en nyttig idiot i din värld eller hände något på vägen, säger Sven Hagströmer.

Sven Hagströmer frågade vad det var som fick myndigheten att dra i snöret. Martin Andersson uppgav då att det som fick honom att ändra sig var när han läste intervjuer med de anställda och på så sätt fått uppfattningen att det var hela firman som var skadan i kulturen.

– Att jag var där och sprang i korridorerna men för mig var det oerhört viktigt. Det här var en minerad mark och det fanns inget case att gå tillbaka till. Det handlade om dagar. Samtalen jag hade med Martin Andersson var för mig väldigt viktiga och de finns delvis avrapporterade inför styrelsen.

Hade du någon kunskap om HQ:s likviditet i början av maj 2010?
– Nej, inte alls.

Han korrigerar sig:

– Men dels lånade Stefan Dahlbo ut 550 miljoner kronor i aktier från Öresund den 3 maj och därefter 26 maj 750 miljoner kronor. Det var aktier som Öresund ägde som han lånade ut till HQ. Jag kände inte till detta och jag frågade Mats, han kände inte heller till detta.

Sven Hagströmer uppger att att han fick veta detta genom en artikel i Dagens Industri där reportern tagit del av interna mejl på HQ. Han kallade då in revisorer som fick arbeta under helgen för att ta reda på så mycket som möjligt om detta. Han frågade även Stefan Dahlbo som då var vd i Öresund och ordförande i HQ Bank om han kände till vad dessa skulle användas till. Inte heller han visste vad dessa skulle användas till.

Aktierna var i kommission, vilket betyder att HQ inte får använda dessa i sin rörelse. Sven Hagströmer uppger att dessa skickades vidare som säkerhet till SE-Banken, men poängterar senare under förhandlingen att han egentligen inte har några bevis för att detta skett.

– Ytterst anmärkningsvärt att man sitter i banken och som ordförande dessutom och man lånar upp i bolag där man själv sitter som vd och inte förankrar detta.

– Det var då det började. Inte att det var brist senare. Det var bristande säkerheter.  I min värld är detta oerhört anmärkningsvärt.

Olle Kullinger, ett av Mats Qvibergs ombud, ställer frågan om Sven Hagströmer haft någon kontakt med HQ-sidan tidigare. Sven Hagströmer svarar att han inte haft några möten med den parten. De har kontaktat honom och bett om ett möte men han har tackat nej.

Därefter följer frågor om Sven Hagtrömer känner till likhetsprincipen som handlar om i vilken utsträckning man kan lämna information till en aktieägare och inte till andra. Sven Hagströmer uppger att han känner till denna.

– Likhetsprincipen gällde ena dagen och sen gällde den inte alls när Mats skickade detta hösten 2015. Jag tror inte att det tillträtt en ny lagstiftning  sedan dess. Tycker du alltså att det var fel av mig att fråga?

Kände du till om han kontaktat advokat vid tillfället?
– Nej.

Även Olle Kullinger tar upp kontakterna med Martin Andersson. Han vill att Sven Hagströmer ska upprepa hur Martin Andersson ställt sig till jämförelserna mellan HQ och Carnegie. Anledningen farmkommer senare då Olle Kullinger berättar att Martin Andersson som förhördes dagen innan förnekar att han skulle gjort denna jämförelse.

Jonas Löttiger, Stefan Dahlbo ombud tar upp ett pressmeddelande som Sven Hagströmer skrev med anledning av artikeln i Dagens Industri rörande aktielånet. Slutsatsen var att Öresund inte lämnat några hemliga lån. I pressmeddelandet framgår det även att Stefan dahlbo inte kände till att HQ bank var direkt motpart och att HQ Bank pantsatt de utlånade aktierna som säkerhet för sina förpliktelser hos SEB.  Sven Hagströmer minns dock inte pressmeddelandet i sin helhet under utfrågningen.

Sven Hagströmer berättar återigen att han kallade in revisorer som arbetade under helgen för att utreda varenda ulåningsaffär på Öresund.

Det som revisorerna kom fram till var att uppgifterna som publicerades i Dagens Industri var felaktiga?
– Ja, det är korrekt.

Så som brukligt hade öresund lånat ut aktierna i kommission?
– Ja.

Det är riktigt att det är en kundaffär?
– Att det skedde i kommission, det är viktigt.

Kommer du ihåg om Öresunds revisiorer tittat på detta i samband med revisionen för räkenskapsåret 2010?
– Det kan jag inte svara på.

Löttinger visar en rapport från revisionen 2010. Sven Hagströmer känner inte igen denna men han ifrågasätter heller inte den. Av rapporten framgår det att Öresund lånat ut aktier och att utlåningen ökade volymen under maj, vilket cokså uppmärksammades i media. Efter genomförd granskning visade revisorerna att utlåningen skett enligt samma villkor som tidigare. Grunden till utlåningen anges vara i kommission.

HQ får tillfälle att ställa ytterligare en fråga och undrar varför Sven Hagströmer var så upprörd på grund av dessa aktielån. Sven Hagströmer berättar att det handlar om att en journalist vet mer om företagen än vad han vet och att det läcker ut från företagen.

– Jag visste inte om det, Mats visste inte om det. Det är klart att jag blir upprörd när en journalist vet mer än vad vi som är ansvariga för detta vet om. Dessutom var det här en regel som låg mig väldigt varmt om hjärtat i och med att jag var ordförande i Fondhandlareföreningen när jag drev igenom den här regeln, säger Sven Hagströmer.

– Sen senare gjorde vi ett diagram för att se hur utlåningen såg ut. Först var det ett streck och så plötsligt kom det 550-700 miljoner på bara ett par veckor. Så det var extraordinärt till sin omfattning också. Då brast det för mig.

Hade banken rätt att ställa dessa aktier som säkerhet till SEB?

– I min värld hade de inte det.

Förhöret med Sven Hagströmer avslutas klockan 11:00 på onsdagsförmiddagen. Medan Sven Hagströmer reser sig upp och går mot dörren sitter resten av rättssalen kvar. Mats Qviberg lyfter försiktigt handen och vinkar farväl till sin gamle parhäst.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser