Karriär & ledarskapNyhet

Grufman tar över efter Thedéen – åtminstone tillfälligt

Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på Finansinspektionen. Foto: FI.Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på Finansinspektionen. Foto: FI.
Publicerad

Biträdande generaldirektör Susanna Grufman tar över som tillförordnad högste chef för Finansinspektionen.

Realtid.se

Det har regeringen beslutat. Bytet sker 21 november 2022. Det rapporterar TT.

Erik Thedéen utsågs i förra veckan till ny riksbankschef efter Stefan Ingves, som haft jobbet i 17 år. Erik Thedéen börjar på Riksbanken den 1 januari nästa år.

Susanna Grufman, var tidigare Finansinspektionens områdeschef för Styrning och verksamhetsstöd och sedan i mars 2020 även biträdande generaldirektör, är en del av organisationens högsta ledning.

Annons

Variationen i jobbet är det som sporrar henne mest och frågor om ledarskap ligger henne lite extra varmt om hjärtat.

– Det är så mycket som bottnar i ledarskapet. Vi kan inte utföra våra uppdrag på det bästa sättet om inte ledarskapet lägger grunden för detta. Jag har haft många chefer under min karriär och förstår vikten av bra ledarskap. En mindre bra chef kan ganska snabbt skapa problem i en tidigare välfungerande verksamhet, sa hon till Realtid i april 2020.

Susanna Grufman har en bakgrund både från privat sektor och från myndighetsvärlden. Hennes ledarskap har tagit inspiration av de chefer hon trivts bäst med.

Annons

– Jag har nog haft många ledarskapsstilar under åren. Första gången jag blev chef så gick jag från att vara en i gruppen som hade bra koll på frågorna. Då var det mycket fokus på detaljer och kvalitetssäkring. I takt med att jag blivit mer erfaren som chef har jag blivit bättre på att undvika att styra mina medarbetare i detalj.

– Chefsrollen påverkas också till stor grad av verksamheten under dig. Det är omöjligt att ha exakt koll på 75 medarbetare och det är inte heller önskvärt för någon. Då handlar det snarare om förmågan att sätta övergripande mål och strategier, ha täta avstämningar med cheferna som rapporterar till dig och sen prioritera att engagera sig ännu djupare i vissa frågor när behov uppstår. Till exempel om det uppstår problem eller konflikter. Engagemanget är det viktigaste. Det smittar av sig på sina medarbetare.

På Finansinspektionen började hon som avdelningschef för Marknadstillsyn 2016. Där arbetade hon med frågor som redovisningstillsyn, prospekt, marknadsmissbruk och transparens på marknaden, det vill säga regler för kring flaggning, blankning och insynshandel.

Annons

De första åren som chef för marknadstillsynen arbetade hon mycket med att implementera marknadsmissbruksförordningen som kom 2016, med kompletterande lagstiftning 2017, och att få på plats den grupp på Finansinspektionen som arbetar att utreda misstänkt marknadsmissbruk.

Innan Finansinspektionen arbetade hon på Sveriges Riksbank. Där började hon som chef för för en av enheterna på avdelningen för finansiell stabilitet med ansvar för analysen och policys kring Sveriges finansiella infrastruktur 2010.

– Där arbetade jag mycket med Riksbankens övervakning av olika clearingorganisationer och avvecklingssystem samt  Riksbankens analysarbete på betalmarknaden. Den finansiella infrastrukturen är mycket systemviktig – vid problem hotas den finansiella stabiliteten – och vid denna tidpunkt var det mycket efterarbete som en följd av finanskrisen. Bland annat skedde många regelförändringar för OTC-derivatsmarknaden som krävde mycket arbete.

Efter det blev hon chef för kontanthanteringen på Riksbanken, just under det pågående sedelbytet.

– Det var ett långt, stort och intensivt projekt som påverkade hela landet. Vi hade exempelvis ett utmanande uppdrag kring att information om sedel- och myntutbytet skulle nå varje person i hela landet. Alla – unga som gamla – behövde veta vilka sedlar och mynt som blev ogiltiga när, hur de skulle göra för att inte sitta med gamla pengar och även lära sig säkerhetsdetaljerna på de nya sedlarna. När jag ser tillbaka är jag väldigt stolt över hur lyckat projektet blev med tanke på dess storlek och komplexitet.

Som svar på frågan om någon chef har betytt extra mycket för henne uppger hon att alla chefer har haft sin betydelse och att hon är tacksam över att hon genom åren mestadels har haft mycket bra chefer.

– Min närmaste chef just nu, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, trivs jag mycket bra med. Jag tycker att han är en mycket bra ledare både för myndigheten och sina närmaste medarbetare. Inom Finansinspektionen finns det ett mycket högt förtroende för Erik, det visades återigen i vår senaste medarbetarundersökning från i höstas.

Som svar på frågan om någon chef har betytt extra mycket för henne uppger hon att alla chefer har haft sin betydelse och att hon är tacksam över att hon genom åren mestadels har haft mycket bra chefer.

– Min närmaste chef just nu, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, trivs jag mycket bra med. Jag tycker att han är en mycket bra ledare både för myndigheten och sina närmaste medarbetare. Inom Finansinspektionen finns det ett mycket högt förtroende för Erik, det visades återigen i vår senaste medarbetarundersökning från i höstas.

Läs hela karriärporträttet med Susanna Grufman här>>

Annons