FinansNyhet

GKL-grundarna friade i domstol

Peter Lindh och Lars GuldstrandPeter Lindh och Lars Guldstrand
Peter Lindh och Lars Guldstrand.
Publicerad

Lars Guldstrand och Peter Lindh frias från misstankarna om bokföringsbrott, skattebrott och penninghäleri.

Sara Johansson

GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh åtalades i början av sommaren för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och penninghäleri, grovt brott. Dessutom åtalades en av GKL:s konsulter för grovt bokföringsbrott. Samtliga har hela tiden nekat till anklagelserna. Nu har de fått rätt i Stockholms tingsrätt.

Förundersökningen är en del av Ekobrottsmyndighetens omfattande utredning rörande Contender High Yield-obligationerna.

Den första åtalspunkten rör ett aktieägaravtal mellan GKL Holding och Conventus, senare överfört till Johan Ulanders bolag Dabah Trading. Enligt avtalet skulle Conventus tillskjuta 306 miljoner kronor, varav 243 miljoner kronor utgjorde aktieägartillskott och 61 miljoner kronor ränta. Enligt åklagare Stig Åström har inte GKL bokfört detta aktieägartillskott på ett korrekt sätt. (läs mer detaljerat i föregående artikel)

Annons

Stockholms tingsrätt anser att Lars Guldstrand och Peter Lindhs uppgifter får stöd av två vittnen. Bland annat säger ett vittne:

”Aktieägaravtalet binder parterna, men kan inte ge det bolag som ska regleras några rättigheter eller skyldigheter. I det aktuella fallet får GKL inte någon tillgång förrän kapitalet tillskjuts. När det gäller innebörds av drow down notice är den att GKL har fått den administrativa uppgiften att påkalla inbetalning av aktieägartillskott. Det innebär inte att GKL fått några fordringar, som ska bokföras. När det gäller ”interest” är det här en fråga om ett ökat aktieägartillskott som ska hamna i fritt eget kapital”.

Det misstänkta bokföringsbrottet rörde även ett konvertibellån. Lars Guldstrand och Peter Lindh har dock hävdat att något konvertibellån aldrig kommit till stånd då GKL Holding aldrig godkänt avtalet. Tingsrätten hänvisar dock till att avtalet har undertecknats av Lars Guldstrand och Peter Lindh, vilket framkommit genom en brevväxling som rörde räntan på det aktuella lånet som skulle batalas. Tingsrätten menar att denna omständighet är ”besvärande och talar för att avtalet kommit till stånd. Viss oklarhet råder emellertid om lånet har betalats ut". Domstolen uppger att det inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att GKL haft en fordran på CCMM som jämte räntor skulle ha tagit upp i GKL:s bokföring.

Annons

Med anledning av att åtalspunkt ett ogillas lämnas även åtalspunkt två rörande grovt skattebrott utan bifall.

Åklagaren har slutligen hävdat att Lars Guldstrand och Peter Lindh gjort sig skyldiga till penninghäleri ”genom att i samförstånd främjat möjligheterna för GKL och Dabah att tillgodogöra sig värdet av egendom som härrör från brottsligt förvärv”. Lars Guldstrand och Peter Lindh har dock invänt och sagt att det inte finns något förtrott till de brott som de har åtalats för.

Domstolen slår fast att det kvarstår brister i bevisningen när det gäller frågan om det förtrott, som enligt åklagaren är trolöshet mot huvudman, finns. Vidare skriver domstolen att det heller inte är styrkt att den påstådda gärningsmannen haft uppsåt.

Annons

”Med hänsyn till det anförda är det inte ställt utom rimligt tvivel att Lars Guldstrand och Peter Lindh gjort sig skyldiga till penninghäleri. Åtalet i denna punkt ska därför ogillas”.

Annons