Finans Nyhet

Getupdated säkrar pengar genom Penser

Publicerad

Genom en garanterad nyemssion räknar man med att få in drygt 15 friska miljoner.

Realtid.se

Styrelsen för Getupdated Internet Marketing kallar till extra bolagsstämma den 16 mars.

Planen är att klubba igenom en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna.

Den så kallade företrädesemissionen garanteras fullt ut genom teckningsförbindelser med bolaget större aktieägare, däribland styrelseordförande Åke Eriksson (privat och genom bolag) och företagets vd Paul Yates (privat och genom bolag) samt en kompletterande teckningsgaranti.

Annons

Det totala antalet teckningsförbindelser motsvarar i runda slängar 60 procent av nyemissionens totala belopp. Utöver detta har två befintliga aktieägare garanterat att utöver sin pro rata-andel, det vill säga vad som motsvarar ens egen ägarandel, teckna aktier utan stöd av teckningsrätt för ytterligare två miljoner kronor.

Detta innebär att det totala antalet teckingsförbindelser uppgår till 73 procent av nyemissionsbeloppet. Därutöver kompletteras inhämtade teckningsförbindelser med en teckningsgaranti som är utställd av Erik Penser Bankaktiebolag.

Men detta förutsätter naturligtvis att den extra bolagsstämman klubbar igenom det hela i linje med styrelsens förslag.

Annons

– När det gäller den finansiella stabiliteten hade det i börjat av 2010 varit en enkel utväg att föreslå en nyemission för att lösa koncernens ansträngda likviditet. Styrelsen ville dock inte begära in nytt kapital från aktieägarna utan att först ha lagt den operativa grund som koncernen behöver.

– Jag bedömer nu att vi har lagt en god grund för verksamheten i hela koncernen och motivet till föreslagen nyemission är att sänka skuldsättningen i bolaget, säger Getupdateds VD Paul Yates i en kommentar.

I väntan på nyemissionslikviden har bolaget även beviljats en byggkredit på 10 miljoner kronor från Erik Penser Bankaktiebolag. Krediten ska återbetalas i sin helhet då nyemissionen slutförs.

Annons

Men Penser är inte bara räddare i nöden åt Getupdated. Han har även hjälpt lamputvecklingsbolaget Lightlab med en företrädesemission på 36,6 miljoner kronor.

Nyligen stod det också klart att Penser stöder en nyemssion hos fotbollsklubben AIK på 20 miljoner kronor, men till skillnad från exempelvis Getupdateds nyemission rör sig just detta inte om någon garanterad sådan.

Annons