Fonder

Full fart framåt för hållbara fonder

De hållbara fonderna hade under förra året bättre avkastning än andra fonder,  dessutom var den genomsnittliga avgiften lägre. Det visar en rapport från Efama.

Publicerad 2021-04-06

Inflödet till hållbara fonder ökade markant under 2019 och 2020 och landade förra året på 235 miljarder euro. Det är en mer än tio gånger mer än under 2016.  Det skriver Fondbolagens Förening på sin hemsida och hänvisar till rapporten ”ESG-investing in the Ucits market – A powerful and inexorable trend” av European Fund and Asset Management Association (Efama).

2 873 fonder på den europeiska marknaden hade enligt rapporten en hållbar inriktning i december 2020, samtidigt som det fanns 25 718 övriga fonder. Antalet hållbara fonder har vuxit mer än dubbelt så snabbt som andra fonder under de senaste fem åren och det handlar både om helt nya fonder, och om att hållbarhetskriterier har lagts till för existerande fonder.

I december 2020 uppgick det totala kapitalet  i hållbara fonder till 1 200 miljarder euro. Kapitalet i fonder utan hållbar inriktning ökade med 4,8 procent under 2020, och inflödet till de hållbara fondernas ökade med 37,1 procent. Detta beror, enligt Fondbolagens Förening, delvis på att många av de hållbara fonderna är aktiefonder och aktiemarknaderna utvecklades starkt speciellt under 2019. Sammantaget ledde utvecklingen till att de hållbara fondernas andel av det totala kapitalet ökade från 7 procent  2015 till 11 procent 2020.

Fondbolagens Förening lyfter fram en trend vad gäller hållbara investeringar och det är de så kallade impact-fonderna.  Tillgångarna i impact-fonder med miljöinriktning har tredubblats 2016-2020. I slutet av 2020 uppgick de till 320 miljarder euro. Fonder som fokuserar på låga koldioxidutsläpp utgjorde 55 procent av dessa fonder. Fonder med fokus på förnybar energi ökade mest under samma period, om än från en låg nivå. Social hållbarhet, till exempel jämställdhet och mångfald ges som exempel på andra teman för impact-fonder.

Efamas rapport poängterar att spararna inte alls behöver göra avkall på avkastningen när de väljer att investera i hållbara fonder. Avkastningen för de hållbara aktiefonderna i Europa var i genomsnitt 10,4 procent under åren 2016-2020,  övriga aktiefonder avkastade samtidigt 9,2 procent. 

Hållbara fonder är enligt rapporten dessutom något billigare än andra fonder i Europa.  Fondbolagens Förening tror att förklaringen är av att många av dessa fonder lanserats nyligen i hård konkurrens, och för att attrahera sparare har fondbolagen tvingats sänka avgifterna.

Enligt data från Morningstar hade 2 873 fonder på den europeiska marknaden en hållbar inriktning i december 2020, samtidigt som det fanns 25 718 övriga fonder. 

 

 

Platsannonser

Logga in