Finans

Full fart framåt för bolåneutmanare

Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, så kallde bostadskreditinstitut, årliga tillväxttakt för bostadslån var 50,0 procent i april.

Publicerad 2021-05-28

Under april hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på minus 0,1 procent. Tillväxttakten har successivt minskat sedan förra våren och är nu den lägsta sedan 2010. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till hushåll var 5,7 procent.  Det framgår av färsk statistik från SCB.

Den årliga tillväxttakten avseende utlåning till hushåll var 5,7 procent. Tillväxttakten för utlåning till hushåll har ökat det senaste halvåret. Bostadslånen, som utgjorde 82 procent av utlåningen till hushållen, har succesivt ökat under pandemin. I april hade de en årlig tillväxttakt på 5,9 procent. Hushållens konsumtionslån utgjorde 6 procent av hushållens lån, dessa hade en tillväxttakt på 4,4 procent.

Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var minus 0,1 procent. Tillväxttakten har successivt minskat det senaste året och är nu den lägsta sedan 2010. Den negativa tillväxttakten kan delvis förklaras av en kraftig ökning av lån till icke-finansiella företag vid månaderna för pandemins början.

Totalt sett uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 031 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 64 procent (4 515 miljarder kronor), och lån till företag 36 procent (2 516 miljarder kronor).

Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, så kallde bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 50,0 procent i april. Bostadskreditinstitut stod i april för 0,89 procent (33 miljarder kronor) av hushållens bostadslån. 

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,37 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,45 procent.

Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan ett och fem år var i genomsnitt 1,30 procent och ligger på historiskt låga nivåer.

Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,41 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1,51 procent.

Hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,09 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,23 procent.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,02 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,03 procent.

Fotnot: 
Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

 

 

Platsannonser

Logga in