Nordnet Flytträtt
Martin Ringberg, Sverigechef, Frida Bratt, sparekonom, Alexander Gustafsson, investeringscoach, Johan Tidestad, kommunikationschef, Nordnet.Foto: Nordnet
Finans

Frida Bratt: ”Avgiftstaket en enorm seger för pensionsspararna”

Nordnets sparekonom positiv till flytträttens avgiftstak men hon saknar samtidigt möjligheten att kunna flytta äldre försäkringar.

Publicerad 2020-11-30

I april 2021 införs ett avgiftstak för flytträtten. Då kommer det att kosta motsvarande max 600 kronor att flytta fond- eller depåförsäkring inom den individuella tjänstepensionen. Detta gäller dock inte för äldre försäkringar.

– Avgiftstaket är en enorm seger för pensionsspararna och ett jättekliv mot en modern och schysst pensionsmarknad. Det här kommer göra att den lagstadgade flytträtten kommer att fungera på riktigt, säger Frida Bratt.

Däremot kan sparare som sitter inlåsta i äldre försäkringar, tecknade före 2007, inte fira – åtminstone inte än. De omfattas nämligen inte av den lagstadgade flytträtten.

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma och titta på frågan om en utvidgning av den lagstadgade flytträtten, men i höstens proposition fanns ingen punkt med om att äldre försäkringar också borde omfattas. Istället gav regeringen Finansinspektionen i uppdrag att titta på konsekvenser av en sådan reform, vilket är det som Finansinspektionen, FI, idag redovisar.

Som Realtid skrev tidigare idag visar Finansinspektionens kartläggning att det finns drygt 500 000 äldre fond- och depåförsäkringsavtal med ett kapital om 142 miljarder kronor som i dag inte kan återköpas eller överföras.

– Det är orimligt om sparare som låsts in i äldre försäkringar fortsatt ska kunna nekas flytt. Jag hoppas att regeringen, som nu ska titta vidare på frågan med hjälp av FI:s underlag, denna gång ser flytträttsfrågan ur konsumentens perspektiv snarare än branschens, säger Frida Bratt.

Hon frågar sig varför äldre försäkringar ska vara undantagna från den modernisering som hela branschen nu genomgår mot en mer konkurrensutsatt marknad med villkor som enligt henne är bättre för konsumenterna.

– Mängder av pensionssparare har i dessa gamla försäkringar fått försämrade villkor och är mycket missnöjda med avgifterna eller med förvaltningen. Men de är inlåsta och kan inget göra. Det är svårförklarligt och obegripligt för den enskilde, säger Frida Bratt.

Argumentet för att undanta äldre försäkringar från flyttvillkoren är bland annat att det handlar om ingångna avtal.

– Men låt oss vara tydliga; det här är i många fall avtal som ingåtts där pensionsbolaget suttit med ett stort informations- och kunskapsöverläge och som således gynnat pensionsbolaget snarare än konsumenten. Ska ett sådant avtal vara bindande i decennier? I vilken annan bransch accepterar vi sådana villkor, frågar sig Frida Bratt.

Platsannonser