Finansinspektionen flytträtt
Foto: Finansinspektionen
Finans

Kartläggning: 142 miljarder kronor fast i pensionsförsäkringar

Finansinspektionen har identifierat drygt 500 000 äldre fond- och depåförsäkringsavtal som i dag inte kan återköpas eller överföras.

Uppdaterad 2020-11-30
Publicerad 2020-11-30

I april fick Finansinspektionen, FI, uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa tänkbara konsekvenser av att det införs en ovillkorlig rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 januari 2006 (återköp) respektive den 1 juli 2007 (överföring). Resultatet presenterar FI idag i form av en rapport.

– Vår kartläggning visar att det finns drygt 500 000 äldre fond- och depåförsäkringsavtal med ett kapital om 142 miljarder kronor som i dag inte kan återköpas eller överföras. Det är i huvudsak pensionsförsäkringar, medan kapitalförsäkringar redan har en närmast fri återköpsrätt, oavsett när de har tecknats, skriver FI i en kommentar.

Om en utvidgad rätt till återköp och överföring införs för individuella fond- och depåförsäkringar kan fler försäkringstagare få möjlighet att återköpa sin försäkring eller byta försäkringsgivare. Samtidigt finns det en risk för höjda försäkringsavgifter – något som FI dock bedömer inte kommer att ske, med tanke på konkurrensförhållandena på marknaden.

Enligt FI är det ett fåtal företag som står för nästan hela beståndet av försäkringar vars värde inte kan överföras. Det är dessa företag som skulle påverkas mest av en utvidgad rätt till återköp och överföring. Både de försäkringstekniska avsättningarna och de riskkänsliga kapitalkraven skulle öka väsentligt för de företagen, vilket skulle minska solvenskvoterna. Finansinspektionens sammanställning visar dock att inget företag anger att de inte skulle klara solvenskapitalkraven.

Platsannonser