Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Anders_B_534.jpg

Anders Björklund, Affärsområdeschef Rådgivning, BDO.

Framåt för företagstransaktioner i Norden

Det nordiska klimatet för företagstransaktioner (M&A) är fortsatt mycket starkt. Mest anmärkningsvärt är att det sammanlagda värdet av M&A-affärerna i Norden gick upp med hela 28 procent under 2016 jämfört med året innan. Detta kan jämföras med den globala trenden som snarare visar på en avmattning.

AV BDO

Globalt sett var 2015 det år som hade mest M&A-aktivitet sedan finanskrisen. Norden var inget undantag, med totalt 250 affärer till ett sammanlagt värde av 137 miljarder kronor. Under 2016 fortsatte den positiva trenden. Globalt blev resultatet i paritet med året innan, medan vi i Norden överträffade fjolårets siffror med råge. Här uppgick antalet företagstransaktioner till 292 och det totala värdet ökade med imponerande 28 procent till 175 miljarder kronor.

– Anledningen till att det totala värdet ökade så kraftigt här i Norden beror dels på ett antal storaffärer, dels på högre värderingar av små och medelstora bolag som en följd av ränteläget och bristen på attraktiva investeringar, säger Anders Björklund, från rådgivnings- och revisionsbyrån BDO.

Globalt ser vi även trenden att större bolag är inblandade i carve-outs där man avyttrar delar av sin affär för att öka fokus på sin kärnverksamhet.

Anders som är chef över BDO:s affärsområde Rådgivning vittnar om en stark intern tillväxt. BDO:s Corporate Finance-avdelning ökade med hela 90 procent det gångna året och den positiva utvecklingen ser ut att hålla i sig.

– Det är glädjande att vi nu har förstärkt teamet med en erfaren Partner inom Corporate Finance, Robert Nordahl, vars fokus ligger mot Private Equity-sektorn.

 

Private Equitys volym oförändrad

Bryter man ut Private Equity kan man se att aktiviteten höll sig på i princip samma volymer som året innan, men att Private Equity-bolagens andel av den totala affärsvolymen minskade från 18 procent till 16 procent.

– Anledningen till detta kan vara tillgången till billigt finansieringskapital och bristen på intressanta objekt som i sin tur driver upp värderingarna. Konsekvensen blir att Private Equity-köpare får svårt att nå upp till investerarnas avkastningskrav, samtidigt som nivåerna av dry powder, det vill säga anskaffat kapital som ännu inte nyttjats, börjar bli anmärkningsvärt höga, säger Anders.  

Att strategiska tagare, å andra sidan, ökat i såväl aktivitet som volym förklarar Anders med att det ofta är lättare för denna kategori av köpare att tillgodose sina strategiska behov och tillväxtmål genom förvärv än organisk tillväxt. Han poängterar också att de inte heller avskräcks lika mycket av höga värderingar.

– Även om köpeskillingen blir hög väger de positiva synergierna som följer av förvärvet ofta över, vilket gör att bolagen inte är lika känsliga för höga värderingar som Private Equity-aktörerna. Vi ska dock komma ihåg att, ur ett globalt perspektiv, är andelen Private Equity i Norden fortfarande på en hög nivå, vilket indikerar en fortsatt stark Private Equity-närvaro i vår region.    

 

Fortsatt god aptit för M&A i Norden

Inför fortsättningen av 2017 bedömer Anders att aptiten för mid-market-transaktioner kommer att vara oförändrat positiv i Norden.

– Grundförutsättningarna för företagsaffärer är fortsatt mycket goda här i Norden för såväl strategiska tagare med tillgång till fördelaktiga finansieringsvillkor som Private Equity-sektorn med hög nivå av dry powder. För svensk del indikerar fortsatt svag valutakurs att vi kan komma att se många affärer över gränserna, med ett särskilt stort intresse från amerikanska och asiatiska aktörer som aktivt letar förvärv i vår region, avslutar Anders.

Vill du ha löpande nyheter från BDO?

För mer information om BDO:s syn på klimatet för mid-market-transaktioner globalt och regionalt, se gärna vår publikation BDO Horizons. Följ oss på LinkedIn och prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter och inlägg från våra experter och rådgivare.

 


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons