Nord Fondkommission, Octego
Finans

Förundersökning mot Nord Fondkommissions företrädare nedlagd

Förundersökningen mot två företrädare på Nord Fondkommission är nedlagd. ”Ärendet är av civilrättslig karaktär och faller inte inom brottsbalkens regler”, meddelar polisen.

Uppdaterad 2021-10-11
Publicerad 2021-10-08

De två företrädarna polisanmäldes för misstänkt bedrägeri av en investerare som placerat pengar i en obligation om 50 miljoner kronor som Nord Fondkommission arrangerat och distribuerat.

Polisen öppnade också upp en förundersökning – som nu har lagts ned med motiveringen: ”Gärningen omfattar inte de objektiva rekvisit som krävs för brott, ärendet är av civilrättslig karaktär och faller inte inom brottsbalkens regler. Man kan istället vända sig till exempelvis ARN om man vill få detta prövat gentemot företaget.”

Obligationen som ärendet gäller restes av ett bolag inom Octego-gruppen som sedermera blev Aspect Hospitality. Men vid tiden för emissionen var bolaget endast ett lagerbolag, vilket tas upp i polisanmälan.

Under tiden som investerarna fick rådet att teckna sig för obligationen – teckningsperioden – fanns den inte på papperet. Dokumentet med obligationsvillkoren signerades först ett par dagar efter sista anmälningsdagen. Säkerheterna kom på plats först några dagar efter att obligationsvillkoren signerats.

Obligationsvillkoren signerades dessutom å emittent-bolagets vägnar av en person som inte var firmatecknare och inte satt i bolagets styrelse.

Nio månader efter emissionen meddelades att Aspect Hospitality inte klarade av lånet och att det måste konverteras till preferensaktier om bolaget skulle överleva. Ytterligare några år senare begärdes bolaget i konkurs av Nord Fondkommissions företrädare som tagit över bolaget och satt sig i styrelsen. Därmed förlorade investerarna alla möjligheter att få tillbaka sina pengar.

Huvudvärken inte över

Trots att förundersökningen mot de två företrädarna för Nord Fondkommission är nedlagd, återstår en hel del huvudvärk med anledning av Aspect Hospitality-affären.

Utöver polisanmälan har en rad investerare riktat krav om ersättning från Nord Fondkommission med anledning av förluster kopplade till obligationen. Om parterna inte kommer överens hotar investerarna att gå vidare och stämma värdepappersbolaget.

En kreditgivare till Aspect Hospitality – KG12 – har också stämt Nord Fondkommissions största ägare Staffan Beckett, före detta vd Charlotte Bergwall Nilsson och nuvarande vd Peter Uvelid personligen på skadestånd om drygt 8 miljoner kronor.

Detta med anledning av deras agerande efter att bolagets konkurs var ett faktum.

Staffan Beckett, Charlotte Bergwall Nilsson och Peter Uvelid har inte velat kommentera stämningen.


 

Platsannonser

Logga in