Annons

Annons

"Företagens beredskap för cyberbrott är oroväckande låg" 

Cyberbrott har hamnat alltmer i fokus under senare år. Men trots ett ökat medvetande så ifrågasätts nu det egna säkerhetsarbetet av företagen själva. Det visar en ny global undersökning med 9.500 medverkande företagsledare som PWC har gjort.

Undersökningen "Global State of Information Survey" visar att beredskapen för cyberbrott är oroväckande låg i många organisationer. Nästan hälften av de utfrågade företagsledarna uppger till exempel att de saknar en övergripande strategi för cybersäkerhet. Många vittnar även om bristfällig utbildning av medarbetarna.

Styrelser duckar för cyberhoten

Enligt undersökningen så ser många organisationer cybersäkerhet som en isolerad IT-fråga. Endast 44 procent menar att deras styrelser är delaktiga i strategierna för informationssäkerhet. 

Förebilderna finns österut. För enligt företagsledarna så är det framförallt i Asien som utmaningarna inom cybersäkerhet tas på största allvar och länder som Malaysia och Japan hamnar i topp.
 

Annons

Annons

Digitaliseringen skapar nya säkerhetsutmaningar

Undersökningen visar även på en oro för digitaliseringens baksida, som till exempel att allt fler uppkopplade enheter innebär ökade risker för cyberattacker.

Undersökningen visar även att:

Hälften svarar att deras organisationer inte genomför bakgrundskontroller. Drygt hälften uppger att de saknar processer för hantering av incidenter.
Färre än 4 av 10 företag som har blivit utsatta för IT-attacker tror sig kunna identifiera förövarna.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons