FinansNyhet

Företag kör över it-chefer: ”Gör egna moln-investeringar”

Hans Andreasson är försäljningschef på Snow Software Sverige som låtit göra en undersökning om it-avdelningar och molntjänster. Foto: Press
Publicerad

Risk för skenande kostnader och virrvarr av it-system när vd:ar går sin egen väg, menar åtta av tio it-chefer. ”Många CIO:s vet knappt vad verksamheten använder för lösningar, men får ändå skulden om något går fel”, säger Hans Andreasson på Snow Software Sverige till Realtid.

David Gustavsson

Det globala mjukvaruföretaget Snow Software har låtit it- och konsultjätten IDG intervjua 100 it-chefer på företag världen över med över 500 anställda. Detta i syfta att undersöka en ny it-trend:

Företags ledningar, såsom vd och CFO, tar allt oftare över it-budgeten och göra egna it-investeringar; inte sällan i molnlösningar, som används för exempelvis kundtjänst eller olika webbapplikationer. Detta sker allt oftare utan att it-chefer och deras it-avdelningar vet om det. På it-språk kallas fenomenet för den ”disruptiva klyftan”.

– Det finns uppenbara fördelar för företag att gå till molnet för det är mer dynamiskt och man behöver inte köpa fysisk hårdvara. Men man mister också kontrollmöjligheter när man köper in molnbaserade datacenter som kanske ligger utanför Sveriges och ofta bortom Europas gränser.

Annons

Rapporten visar att mer än åtta av tio it-chefer är oroliga för att molntjänstkostnader ökar okontrollerbart. Mer än fyra av tio uppger att de mister inflytande över it-investeringar – och att de saknar insyn i företagets it-utgifter.

– [Företags]verksamheten vill vara snabbare än it-avdelningarna som brottas med compliance. Då blir det samtidigt svårt för it-chefer säkerställa finansiell säkerhet och datasäkerhet. Det här är något vi har sett under många år och som nu bekräftas av undersökningen, säger Hans Andreasson, Sverigechef på Snow Software, till Realtid.se.

Är det likadant i finansbranschen?

Annons

– Jag tror att det är samma problematik i den finansiella sektorn som träffas av många regleringar, samtidigt som bankerna sedan många år tillbaka genomgått en hög grad av digitalisering på framför allt kundsidan.

Snow Softwares undersökning visar också att sju av tio it-chefer är oroliga för försämrad datasäkerhet, medan sex av tio varnar för bristande efterlevnad av licensregler. Det är exempelvis vanligt att större bolag har olika mjukvaror på olika marknader, vilket kan skapa så kallad ”dold it” och miljardbelopp i böter.

– Det finns fall i exempelvis England där mjukvaruföretag dragit slutanvändare inför rätta. De påstår sig ha rätt att ta ut kostnader från slutkunder som köpt in programvara på licens som de inte använder. Rättsprocesserna har drivits på koncernnivå och it-avdelningarna ofta skulden; trots att de inte vet vad verksamheten använder för system.

Annons

EU:s nya dataskyddslag GDPR ökar pressen på transparens och insyn ytterligare.

– Om du använder en applikation i molnet eller på webben som hanterar personuppgifter så måste it-avdelningen ha koll på det för att se till att alla processer sker i enlighet med GDPR. Det gäller att skapa synbarhet på samtliga tekniska plattform där företag konsumerar molnlösningar och annan programvara.

En framgångsrik it-chef ”undviker obehagliga överraskningar och utarbeta proaktiva strategier istället för att ad hoc hantera problem först när de dyker upp”, enligt Hans Andreasson.

Men har inte it-avdelningar delvis mist sin relevans i vår tid med allt fler automatiserade it-tjänster, artificiell intelligens på frammarsch och smarta molnlösningar?

– Nej, jag tror inte det. COBOL [programspråk för exempelvis personaladministration, finansiella tjänster, orderhantering samt diverse produktionssystem] har funnits i 40-50 och it-avdelningar måste fortfarande göra många hänsynstagande kring säkerhet kopplat till COBOL, medan verksamheten bara tänker på affärsresultatet. It-avdelningen har fortsatt ovärderlig kompetens.

Undersökningen i korthet

90 procent uttryckte oro över att förberedelserna för licensrevisioner blir mer tidskrävande och komplicerade.

83 procent är oroliga för att kostnaderna för molntjänster kommer öka okontrollerbart.

70 procent var oroade över att datasäkerheten blir sämre.
    
60 procent är oroade eller mycket oroade över den ökande risken för bristande efterlevnad av licensregler.
    
41 procent är oroade för att förlora kontroll och inflytande.
    
42 procent saknar insyn i utgifterna för IT.
    
29 procent känner att de förlorar kontrollen över kostnaderna.

 

*Det ska sägas att Snow Software erbjuder en mjukvara som syftar till att lösa problem som ovan – och öka insynen i så kallad ”dold it” bortom it-avdelningenskontroll.

Annons