Bank

Förändringar i Avanza Banks valberedning

Avanza Bank har beslutat att endast de fyra största ägarna i banken ska representeras i valberedningen. Därmed sker en del förändringar i sammansättningen.

Uppdaterad 2017-09-20
Publicerad 2017-09-20

På Avanza Bank Holding AB:s årsstämma 2017 beslutades att valberedningen ska utgöras av en representant från var och en av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. I fjol var Didner & Gerge som nätbankens sjätte största ägare, representerad av Henrik Didner. I dag finns Didner & Gerge inte med bland nätbankens 15 största ägare.

De fyra största ägarna, som önskar utse en representant till valberedningen, utgörs av Creades, Sven Hagströmer med familj och bolag, Familjen Dybeck med bolag samt Fjärde AP-fonden. 

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordförande Sven Hagströmer som representerar familjen Hagströmer med bolag, vilka äger 10,2 procent i bolaget, Erik Törnberg som representerar Creades AB, vilket äger 10,3 procent i bolaget, Magnus Dybeck har tagit över representationsposten för familjen Dybeck inklusive bolag efter som far Sten Dybeck. Familjen innehav i banken uppgår till 3,8 procent. Per Colleen som representerar Fjärde AP-fonden som äger 3,4 procent i bolaget. Erik Törnberg har utsetts till ordförande.

Platsannonser

Logga in