Fonder, Fondbolagens förening
Fonder

Fondförmögenheten minskade med 203 miljarder kronor

Under september månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 2,4 miljarder kronor.

Publicerad 2021-10-11

När september summeras visar det sig att den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 203 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till 6 357 miljarder. Aktiefonder uppvisade nettouttag, medan de flesta övriga fondkategorier noterade nettoinsättningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under månaden blev det ett sammanlagt nettoinflöde på 2,4 miljarder kronor. För korta räntefonder blev det nettoinsättningar på 12,6 miljarder. Även långa räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden på 4,1 respektive 3,2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 17,5 miljarder kronor. 

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 113,1 miljarder kronor. Nysparandet i aktiefonder uppgår, trots nettouttaget under september, till 66,4 miljarder såhär långt under 2021.

Efter en lång tid av uppgångar på många av världens aktiemarknader var utvecklingen under september negativ. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk med drygt 6 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett nettoutflöde på 17,5 miljarder kronor och störst var uttagen från Sverigefonder och branschfonder. Indienfonder, Japanfonder och Nordamerikafonder noterade däremot nettoinflöden i september. 

Hittills i år har merparten av nysparandet i aktiefonder tillfallit globalfonder och Sverigefonder med nettoinsättningar på 40 respektive 23 miljarder kronor.

Långa räntefonder uppvisade i september ett nettoinflöde på totalt 4,1 miljarder kronor, av vilket 1,2 miljarder tillföll företagsobligationsfonder. Hittills i år har totalt 14,4 miljarder nysparats i långa räntefonder och av detta har 0,6 miljarder gått till företagsobligationsfonder.

Sedan årsskiftet har fondförmögen ökat med drygt 900 miljarder och av den totala fondförmögenheten är 4 146 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.

 

Platsannonser

Logga in