Finans

Folksams kapital ökar

Försäkringsbolaget Folksams förvaltade kapital ökar med 7 procent. Nu ligger det förvaltade kapitalet på 416 (390) miljarder kronor. Enligt Folksams halvårsrapport 2018 som bolaget publicerade idag, fredag.

Realtid.se
Publicerad 2018-07-27

Försäkringsjätten Folksams förvaltade kapital per halvårskiftet ligger på 416 (390) miljarder kronor, vilket är en ökning med 7 procent. Folksamgruppens totala premievolym uppgick under halvåret till 35 (33) miljarder kronor. Den huvudsakliga tillväxten fortsätter att komma från kollektivavtalade tjänstepensioner, och framför allt från dotterbolaget KPA Pension.

Platsannonser