Annons

Annons

Folksamgruppen investerar 1 miljard i grön skogsfond

Folksamgruppen fortsätter att investera i den gröna skogsfonden Silvestica Green Forest.

Fonden förvaltar och förädlar skogsinnehav ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning.  Fonden har avkastat enligt plan sedan starten och fortsätter nu att expandera.

– Skogsinvesteringar bidrar till en hållbar utveckling och är dessutom intressanta ur ett placeringsperspektiv eftersom det är en realtillgång med låg volatilitet. Investeringen i Silvestica Green Forest ger en god riskjusterad avkastning på den totala tillgångsportföljen vilket är viktigt för våra kunder, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen i en skriftlig kommentar.

Silvestica Green Forest har sedan starten sommaren 2017, utvecklats snabbt och vid årsskiftet uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 1600 miljoner kronor fördelat på 54 000 hektar. Fonden gör investeringar i skog i Östersjöområdet varav merparten i Sverige och Finland.

Annons

Annons

Som följd av den snabba investeringstakten blev det aktuellt med ett utökat åtagande från investerarna. Intresset var stort och fonden är nu fulltecknad med ett totalt åtagande om 5000 miljoner kronor.

Folksamgruppen investerar ytterligare ca 1000 miljoner kronor fördelat enligt följande: Folksam Liv 440 miljoner kronor, Folksam Sak 110 miljoner kronor och KPA Pension 450 miljoner kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons