Fonder

Fler utdelningar från Xact Högutdelande

I samma veva som Handelsbanken tar över den börshandlade fonden Xact Högutdelande ökar också utdelningsfrekvensen – minst två gånger per år.

Uppdaterad 2020-02-10
Publicerad 2020-02-10

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i Xact Högutdelande från den 1 april. Det innebär att fonden delar ut två gånger om året istället för som hittills en gång. Under 2020 kommer det att ske i maj och september, men det kan komma att bli oftare än så längre fram.

– Vi ser att vi har stor kundefterfrågan på mer frekvent uttdelande fonder. Institutioner, stiftelser med flera har behov av utdelningar, säger Emma Viotti, operativ chef på Xact Kapitalförvaltning och snart affärsområdeschef för index och passiv förvaltning på Handelsbanken.

Från och med den 1 april går Xact Kapitalförvaltning in i Handelsbanken Fonder. Nuvarande vd för Xact Kapitalförvaltning, Pär Nürnberg, blir då ställföreträdande vd i Handelsbanken kapitalförvaltning. Xacts varumärke, hemsida och fonder lever vidare som tidigare.

Xact Högutdelande förändrar inte utdelningens storlek, utan som tidigare gäller målsättningen att dela ut 4 procent av fondandelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. 

– Vi ser en stor efterfrågan på ökad utdelningsfrekvens. Vi ska utvärdera hur det här faller ut och så får vi se hur vi gör längre fram, säger Emma Viotti.

 

Platsannonser

Logga in